Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Zmiana zasad pracy Urzędu Miasta

Zmiana zasad pracy Urzędu Miasta

Dla dobra mieszkańców i pracowników Urzędu Miasta Sieradza zmieniamy zasady pracy sieradzkiego magistratu. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich od 16 marca do odwołania, obsługa interesantów w UMS będzie odbywać się z ograniczeniem kontaktu bezpośredniego.

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez:
•    formularz elektroniczny https://www.umsieradz.finn.pl/bipkod/23439260
•    telefon – z zastrzeżeniem, że niektóre z numerów dostępnych na stronie internetowej Urzędu, mogą działać w ograniczonym zakresie.

Od 23.03.2020 r. Urząd Stanu Cywilnego funkcjonuje w nowych pomieszczeniach na parterze Urzędu Miasta Sieradza. Wejście do USC możliwe jest wyłącznie głównym wejściem od strony placu Wojewódzkiego. Na bieżąco wydawane będą akty zgonu i akty urodzenia. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy oczekującymi na dokumenty. Załatwianie spraw w urzędzie przez kontakt bezpośredni tylko w  Biurze Obsługi Klienta i tylko w szczególnych przypadkach.

Sposób załatwiania pozostałych spraw proszę każdorazowo weryfikować pod niżej wymienionymi numerami telefonów.   

W sprawach ogólnych:

43 826-61-16
43 826-61-59
43 826-61-67


•    Urząd Stanu Cywilnego

W związku z przeniesieniem Urzędu Stanu Cywilnego do pomieszczeń na parterze Urzędu Stanu Cywilnego zmianom uległy dotychczasowe numery telefonów.

  • Akty urodzenia - 43 826 61 73

    Uwaga! Zgłoszenie urodzenia dziecka można dokonać za pomocą platformy ePUAP.

  • Akty małżeństwa i odpisy aktów małżeństwa - 43 826 61 72
  • Akty zgonu - 43 826 61 71

•    Referat Działalności Gospodarczej, Ewidencji i Dowodów Osobistych – 43 826-61-43
•    Działalność gospodarcza – 43 826-61-80
•    Ewidencja ludności, Rejestr Wyborców – 43 826-61-42
•    Dowody Osobiste – 43 826-61-44
•    Referat Podatków i Opłat – 43 826-61-22
•    Referat Ekologii i Ochrony Środowiska – 43 826-61-39
•    Biuro Rady Miejskiej – 43 826-61-29

Biuro Bezpieczeństwa Obywateli – 43 826-61-52
Referat Oświaty, Kultury i Sportu – 43 826-61-02
Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Świadczeń Społecznych – 43 826-61-75
Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju – 43 826-61-48
Referat Drogownictwa – 43 826-61-51
Referat Inwestycji – 43 826-61-37
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego – 43 826-61-32
Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – 43 826-61-54
Referat Zarządzania Lokalami – 43 826-61-63
Referat Rachunkowości – 43 826-61-26
Zespół ds. Budżetu – 43 826-61-20
Referat Organizacji i Kadr – 43 826-61-07
Referat Administracyjny – 43 826-61-05
Zespół ds. Zamówień Publicznych – 43 826-61-28
Zespół ds. Informatyki – 43 826-61-09


*Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Może Cię zainteresować

Sieradz lubię TV - 18.09.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 18.09.2020

Sieradz lubię TV - 08.09.2020 Komunikaty

Sieradz lubię TV - 08.09.2020

Ponad 30 mln zł na geotermię Inwestycje

Ponad 30 mln zł na geotermię

Nowa droga coraz bliżej Inwestycje

Nowa droga coraz bliżej

Komentarze