Post

aktualność

Aktualność Zielona Flaga dla sieradzkiej "Ósemki"

Zielona Flaga dla sieradzkiej "Ósemki"

Kolejny raz Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8 w Sieradzu  otrzymała wyróżnienie - Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi. 
Ten prestiżowy certyfikat ekologiczny potwierdzają najwyższą jakość działań placówki na rzecz zrównoważonego rozwoju. - Znaleźliśmy się wśród 139 szkół z całej Polski uhonorowanych certyfikatem Zielonej Flagi. Aby uzyskać certyfikat musieliśmy spełnić wymagane kryteria. Najważniejsze z nich zakładało jak największe zaangażowanie i decyzyjność uczniów w podejmowanych działaniach, współpracę z jednostkami zewnętrznymi oraz promowanie naszych działań w szkole i środowisku lokalnym. Wyróżnienie jakie otrzymaliśmy otworzyło nam drogę do międzynarodowej Sieci Eco-Schools, zrzeszającej liderów praktycznej edukacji ekologicznej z 58 krajów świata oraz pozwoliło zjednać nam sojuszników i przyjaciół w najbliższym otoczeniu - wyjaśnia Renata Cieślak, dyrektor SPI Nr 8. 
Certyfikat przyznany został za ekologiczne działania szkoły obejmujące poprzedni rok szkolny. - W minionym roku ponownie wybraliśmy obszary woda i zdrowe odżywianie, ponieważ stwierdziliśmy że mamy jeszcze dużo do zrobienia w tym zakresie. Są dobrem z którego korzystamy codziennie, a nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z problemu niedostatku wody pitnej na świecie i realnym zagrożeniu deficytu wody również w Polsce. Ponad to z istniejącym problemem otyłości i niewłaściwego żywienia współczesnych krajów rozwiniętych, należy szczególnie zwracać uwagę na odpowiednią, zdrową dietę nas wszystkich, edukować nie tylko dzieci ale również ich rodziców. Tak więc naszym celem poprzez różnorodne działania było wzbogacenie wiedzy nauczycieli, uczniów i całej społeczności lokalnej z zakresu ekologii, ochrony zasobów wodnych a także zdrowego odżywiania - mówi pani dyrektor.
Dzięki podjętym działaniom SPI Nr 8 stała się szkołą przyjazną środowisku, w której edukacja ekologiczna przekłada się na praktyczne działania powodując trwałą zmianę w postawach, zarówno uczniów, ich rodziców i całej społeczności lokalnej. Uczestnictwo w różnorodnych, atrakcyjnych zajęciach, projektach i akcjach dało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania nie tylko tajemnic przyrody ale jej newralgicznych punktów.

Uroczyste wręczenie prestiżowego certyfikatu  nastąpi w Krakowie podczas Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju, który odbędzie 12 października.

Może Cię zainteresować

Spektakl dla dzieci "Niegrzeczna Ewelina" Kultura

Spektakl dla dzieci "Niegrzeczna Ewelina"

System Informacji Pasażerskiej w MPK Sieradz Komunikaty

System Informacji Pasażerskiej w MPK Sieradz

Koncert i rekrutacja do szkoły muzycznej Komunikaty

Koncert i rekrutacja do szkoły muzycznej

Kompostowniki dla przedsiębiorstw Komunikaty

Kompostowniki dla przedsiębiorstw

Komentarze