Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Zaproszenie do debaty

Zaproszenie do debaty


Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2018 r. poz. 130, 1349) ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy  o samorządzie gminnym. Wprowadzony został min.: zapis art. 28 aa* dotyczący sporządzenia i przedstawienia przez prezydenta miasta - radzie miasta do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy. Raport jest podsumowaniem działalności prezydenta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, budżetu  i uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą brać również udział mieszkańcy na zasadach określonych w ustawie.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie nad stanem Miasta. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Sieradza - plac Wojewódzki 1 w godzinach pracy urzędu.
Zgłoszenie musi być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym zwołaną sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w porządku, której ma być przedstawiony raport (sesja planowana jest na dzień 24 maja 2022 r.).
Kontakt tel. w spr. zgłoszeń (pytania) 43 82 66 129 / 130

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Dyskusja o Raporcie wzor zgloszenia oraz klauzula informacyjna 17.05.2022 doc 50,5 KB 31

Może Cię zainteresować

Przetarg na rozbudowę SCK Inwestycje

Przetarg na rozbudowę SCK

60-lecie SP nr 4 w Sieradzu Inwestycje

60-lecie SP nr 4 w Sieradzu

Weź rower i wybierz się na rajd z polskimi olimpijczykami! Sport

Weź rower i wybierz się na rajd z polskimi olimpijczykami!

Macedońska przygoda sieradzkiej „Czwórki” Edukacja

Macedońska przygoda sieradzkiej „Czwórki”

Komentarze