Post

aktualność

Aktualność XXI Sesja Rady Miejskiej. Zaproszenie

XXI Sesja Rady Miejskiej. Zaproszenie

18 lutego 2020 r. o godz. 14.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek sesji:

    Otwarcie Sesji.
    Przedstawienie porządku XXI Sesji.
    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę – miasto Sieradz.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 r.
    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz osiągniętych w 2019 r.
    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020 – 2030.
    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
    Podjęcie uchwały sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.
    Podjęcie uchwały sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Sieradzu wraz z odpowiedzią na skargę.
    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za rok 2019.
    Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
    Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Sieradz w czasie pandemii cz.8 Komunikaty

Sieradz w czasie pandemii cz.8

Czarnieckiego i Żółkiewskiego z nową nawierzchnią Inwestycje

Czarnieckiego i Żółkiewskiego z nową nawierzchnią

Nowe stawki za odpady Rada Miejska

Nowe stawki za odpady

Pracuj u siebie. Zgłoszenie tylko do piątku Inne

Pracuj u siebie. Zgłoszenie tylko do piątku

Komentarze