Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność XLVI sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź

XLVI sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź

W najbliższy wtorek, 22 czerwca, na kolejnym posiedzeniu, spotkają się członkowie Rady Miejskiej w Sieradzu. Obrady odbędą się w trybie zdalnym


22 czerwiec 2021 r. o godz. 13.00

Porządek sesji:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przedstawienie porządku XLVI Sesji.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
5.    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
-    o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Sieradz obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022.  
9.    Podjecie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sieradz.
10.    Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2020 r.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sieradza.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sieradza.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Relacje filmowe z sesji można oglądać na kanale Youtube - Rada Miejska w Sieradzu.

Może Cię zainteresować

Narodowsy Spis Powszechny 2021. Spisz się mobilnie Komunikaty

Narodowsy Spis Powszechny 2021. Spisz się mobilnie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla przedsiębiorców Gospodarka

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny 2021. A Ty już spisałeś się? Komunikaty

Narodowy Spis Powszechny 2021. A Ty już spisałeś się?

Holendrzy najlepsi w Sieradzu Sport

Holendrzy najlepsi w Sieradzu

Komentarze