Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność XLIV sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź

XLIV sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź

Już w najbliższy wtorek (25 maja) na kolejnym posiedzeniu zbiorą się członkowie Rady Miejskiej w Sieradzu. Sesja rozpocznie się o godz. 14.15 i odbywać się będzie w trybie on-line

Porządek sesji:

1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przedstawienie porządku XLIV Sesji.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
5.    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Przedstawienie Raportu o stanie gminy Miasto Sieradz za 2020 rok.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Miasto Sieradz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu i nadania statutu.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Krzysztofa Kuklińskiego z dnia 8 lutego 2021 r.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
16.    Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
17.    Zakończenie obrad.

Relacje filmowe z sesji można oglądać na kanale Youtube - Rada Miejska w Sieradzu.

Może Cię zainteresować

Czas na chodniki i parkingi na 11. listopada Inwestycje

Czas na chodniki i parkingi na 11. listopada

Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń Relacje

Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń

Park klonowe na ukończeniu Inwestycje

Park klonowe na ukończeniu

Akcja Straży Miejskiej Inwestycje

Akcja Straży Miejskiej

Komentarze