Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność XLII sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź

XLII sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź

30 marca na kolejnym posiedzeniu zbierze się Rada Miejska w Sieradzu. Obrady odbędą się w trybie zdalnym.

Początek sesji zaplanowano na godz. 14:15.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przedstawienie porządku XLII Sesji.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
5.    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2020.
7.    Sprawozdanie z realizacji "Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Sieradza na lata 2020 -2022" za rok 2020.
8.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Sieradza za rok 2020.
9.    Sprawozdanie w realizacji zadań "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Sieradza na lata 2018 -2021" za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

Relacje filmowe z sesji można oglądać na kanale Youtube - Rada Miejska w Sieradzu.

Może Cię zainteresować

Piknik na osiedlu Hetmańskim Rozrywka

Piknik na osiedlu Hetmańskim

Konkurs. Złap reklamę NSP2021 Inne

Konkurs. Złap reklamę NSP2021

Przywracamy pamięć Relacje

Przywracamy pamięć

Strażnicy Miejscy pilnują Inne

Strażnicy Miejscy pilnują

Komentarze