Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność XL Sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź

XL Sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź

W najbliższy wtorek (23 lutego) odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Sieradzu. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Początek obrad zaplanowana na godz. 14.30


1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przedstawienie porządku XL Sesji.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
5.    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
1O. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
12.    Podjęcie uchwały w w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opiat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Miasto Sieradz w roku 2021 oraz zwrotu części tej opiaty.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za 2020 rok.
14.    Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
15.    Zakończenie obrad.

Relacje filmowe z sesji można oglądać na kanale Youtube - Rada Miejska w Sieradzu.


Może Cię zainteresować

Sieradz liderem wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Relacje

Sieradz liderem wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

BIało-czerwona dla Sieradza Inne

BIało-czerwona dla Sieradza

Nagroda dla Sieradz Open Hair Festival Inne

Nagroda dla Sieradz Open Hair Festival

100 litrów na rok Zdrowie

100 litrów na rok

Komentarze