Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Wsparcie przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w roku 2020

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w roku 2020

Prezydent Miasta Sieradza ogłasza nabór wniosków na wsparcie przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w roku 2020.

Adresatami wsparcia finansowego są kluby sportowe działające na obszarze miasta Sieradza, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i które wykażą we wniosku, że przyznanie dotacji wpłynie w sposób istotny na osiągnięcie celu publicznego z zakresu rozwoju sportu. Celem wsparcia jest stworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin sportu poprzez osiąganie wysokich wyników w poszczególnych dyscyplinach sportowych i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 500.000,- zł

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r.

Termin i miejsce złożenia wniosków - do 20 stycznia 2020 r. - Urząd Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz (Biuro Obsługi Klienta) - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Sieradza. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie potrzebne informacje dostępne są w zakładce Wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu.

Zdjęcie poglądowe: Image by PhotoGrafix from Pixabay

Może Cię zainteresować

Znamy Mistrzów Województwa Sport

Znamy Mistrzów Województwa

Boisko na plus

Boisko na plus

Sieradzka Strefa Kibica. Czas na Hiszpanię Sport

Sieradzka Strefa Kibica. Czas na Hiszpanię

Pieniądze dla klubów sportowych Sport

Pieniądze dla klubów sportowych

Komentarze