Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Wsparcie pomostowePracuj u siebie! - edycja 2019Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości max. 2.250,00 zł/mies./os (w zależności od wskazanych potrzeb) będzie udzielone wszystkim uczestnikom/czkom przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy – na podstawie ocenionych biznesplanów.

Wsparcie (w kwotach netto) będzie przyznane na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności (zamknięty katalog kosztów tzn.: składki ZUS, czynsz, eksploatacja pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, księgowe, działania informacyjno – promocyjne, drobne materiały biurowe, doradztwo prawne, opłaty za prowadzenie konta bankowego, koszty utrzymania samochodów firmowych tzn. koszty paliwa, ubezpieczeń, eksploatacyjne wysokości nie większej niż 1.000 zł/mies.).
Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego nie będą mogły być przeznaczone na zakup środków trwałych, materiałów do produkcji, materiałów z przeznaczeniem na sprzedaż.