Post

aktualność

Aktualność Wsparcie dla osób z otoczenia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Wsparcie dla osób z otoczenia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Fundacja Centrum Wspierania Rozwoju SEMAFOR z Sieradza zaprasza rodziców, nauczycieli oraz terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do udziału w projekcie szkoleniowym dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt zakłada realizację 6 szkoleń, które w efekcie mają przyczynić się do wczesnej diagnozy i profesjonalnej terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a w konsekwencji zwiększyć szansę na ich usamodzielnienie. Uczestnicy szkoleń nabędą wiedzę dotyczącą codziennego funkcjonowania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, trudności, które muszą przezwyciężyć, w tym przeszkód wynikających ze współtowarzyszących zaburzeń integracji sensorycznej, zaburzeń lękowych i innych. Rodzice dowiedzą się jak właściwie planować opiekę oraz jak nawiązać relacje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zdobędą kompetencje komunikacyjne oraz społeczne niezbędne do pracy z dzieckiem. Z kolei specjaliści (terapeuci, pedagodzy) będą mieli okazję do zaktualizowania swojej wiedzy, poznania metod i technik pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem autystycznym oraz wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkoleń.
Tematyka szkoleń:
  1) Zespół Aspergera - 08-09.09.2018
  2) Skuteczna komunikacja z dzieckiem z autyzmem - 10.09.2018
  3) Diagnoza i podstawy wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 08.10.2018
  4) Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem - 13-14.10.2018
  5) Wspomaganie dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji (szkolenie 3 modułowe) - 22-23.09.2018, 06-07.10.2018, 19-20.10.2018
  6) Trudne zachowania osób z autyzmem - 27-28.10.2018

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 
Przedsięwzięcie wspiera Urząd Miasta Sieradza. 
Szczegóły na stronie.


Może Cię zainteresować

Sieradz lubię TV - 23.06.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 23.06.2020

610. rocznica bitwy pod Grunwaldem W obiektywie

610. rocznica bitwy pod Grunwaldem

Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej Komunikaty

Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Spływy kajakowe - ruszyły zapisy Rozrywka

Spływy kajakowe - ruszyły zapisy

Komentarze