Post

aktualność

Aktualność Użytkowanie wieczyste. Prawo do bonifikaty

Użytkowanie wieczyste. Prawo do bonifikaty

Blisko połowa sieradzan uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów skorzystała przysługującej im 60 proc. bonifikaty.

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2019 roku 2,5 mln Polaków, którzy do tej pory posiadali grunty w użytkowaniu wieczystym, stało się ich właścicielami lub współwłaścicielami. Zmiany, to konsekwencja wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. Właśnie na jej podstawie prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Ponad rok temu użytkownicy wieczyści  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (budynki mieszkalne jednorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne gdzie co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne); budynki mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych) stali się właścicielami tych gruntów. Wskutek przekształcenia właściciel lokalu uzyskał udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu w użytkowaniu wieczystym.

- Nasz wydział urbanistyki działa bardzo sprawnie. Wszyscy Ci, którzy zgłaszają oświadczenia o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty są obsługiwani na bieżąco- mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Na chwilę obecną z 60 proc. bonifikaty skorzystało 316 właścicieli. Sieradzki magistrat w minionym roku wydał zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Jest ono podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Bez zaświadczenia nie sprzeda się ani nie kupi mieszkania czy domu. W zaświadczeniu jest zawarta informacja o wysokości i zasadach wnoszenia opłaty przekształceniowej.

Termin uiszczenia opłaty przekształceniowej za rok 2019 mija 29 lutego 2020 r. Opłaty przekształceniowe w przyszłych latach płatne są do końca marca danego roku. W 2020 r. obowiązuje bonifikata 50 proc.
Z każdym kolejnym rokiem jej wysokość maleje o 10 punktów procentowych.

Może Cię zainteresować

Obradowali Radni Miejscy Rada Miejska

Obradowali Radni Miejscy

Ponad 30 mln zł na geotermię Inwestycje

Ponad 30 mln zł na geotermię

Rusza program "Moja woda" Komunikaty

Rusza program "Moja woda"

Sieradz lubię TV - 24.09.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 24.09.2020

Komentarze