Post

aktualność

Aktualność Użytkowanie wieczyste. Prawo do bonifikaty

Użytkowanie wieczyste. Prawo do bonifikaty

Blisko połowa sieradzan uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów skorzystała przysługującej im 60 proc. bonifikaty.

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2019 roku 2,5 mln Polaków, którzy do tej pory posiadali grunty w użytkowaniu wieczystym, stało się ich właścicielami lub współwłaścicielami. Zmiany, to konsekwencja wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. Właśnie na jej podstawie prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Ponad rok temu użytkownicy wieczyści  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (budynki mieszkalne jednorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne gdzie co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne); budynki mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych) stali się właścicielami tych gruntów. Wskutek przekształcenia właściciel lokalu uzyskał udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu w użytkowaniu wieczystym.

- Nasz wydział urbanistyki działa bardzo sprawnie. Wszyscy Ci, którzy zgłaszają oświadczenia o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty są obsługiwani na bieżąco- mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Na chwilę obecną z 60 proc. bonifikaty skorzystało 316 właścicieli. Sieradzki magistrat w minionym roku wydał zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Jest ono podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Bez zaświadczenia nie sprzeda się ani nie kupi mieszkania czy domu. W zaświadczeniu jest zawarta informacja o wysokości i zasadach wnoszenia opłaty przekształceniowej.

Termin uiszczenia opłaty przekształceniowej za rok 2019 mija 29 lutego 2020 r. Opłaty przekształceniowe w przyszłych latach płatne są do końca marca danego roku. W 2020 r. obowiązuje bonifikata 50 proc.
Z każdym kolejnym rokiem jej wysokość maleje o 10 punktów procentowych.

Może Cię zainteresować

Setne urodziny pani Emilii Inne

Setne urodziny pani Emilii

Dzień Judaizmu i rocznica bombardowania Sieradza Relacje

Dzień Judaizmu i rocznica bombardowania Sieradza

XIII Jarmark Adwentowy "Sieradz pod choinkę" Rozrywka

XIII Jarmark Adwentowy "Sieradz pod choinkę"

28. Finał WOŚP. Mamy rekord Relacje

28. Finał WOŚP. Mamy rekord

Komentarze