Post

Ulgi i zwolnienia

ULGI I PREFERENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJĄCYCH W SIERADZU

Podatki lokalne

Podatki lokalne, to grupa podatków stanowiących dochody własne miasta (gminy). Rada miejska ma prawo do ustalania ich wysokości, kierując się stawkami maksymalnymi zawartymi w ustawie oraz interesem gminy i jej mieszkańców. Do podatków lokalnych zalicza się: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu - płacony przez mieszkających na obszarze gminy właścicieli środków transportu w wysokości uzależnionej od rodzaju i pojemności silnika pojazdu, opłaty skarbowe, opłaty targowiskowe i miejscowe (np.taksa klimatyczna), podatek od posiadania psów, podatek leśny, podatek rolny. 

Ulgi i preferencje

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Zasady pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji


W Sieradzu w ramach ulg i specjalnych preferencji dla inwestorów oraz nowelizacją obowiązujących aktów prawnych, obowiązuje uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Do pobrania:

1. Uchwała w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej 

2. Uchwała w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej - uchwała zmieniająca 


Pomoc de minimis

Do pobrania:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

2. Informacja pomoc de minimis 


Młodociany pracownik

Do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

2. Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego