Post

aktualność

Aktualność Ucyfrowieni

Ucyfrowieni

W Polsce jest ok. 10 mln seniorów wykluczonych cyfrowo, z czego w Województwie Łódzkim aż 65% populacji 45+. Poniższy pomysł jest krokiem do częściowego rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych.

Zakłada się zorganizowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego cyklu warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe osób 45+ z terenu Województwa Łódzkiego
i będzie to III edycja projektu pn. „Ucyfrowieni”.

Osoby szkolące: pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 trenerów oraz dodatkowo przez innych pracowników, którzy przekażą dodatkowe informacje z tematyki związanej z warsztatami.
Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony na plakatach i stronie internetowej lodzkie.pl, si.lodzkie.pl, w przesłanej do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy, informacji o warsztatach.
Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona telefonicznie. Każdy zainteresowany będzie musiał telefonicznie zapisać się na dany miesiąc, w którym odbywać się będą warsztaty.
Na każdy warsztat zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób. Przewiduje się zróżnicowanie poziomów na warsztaty dla początkujących i nieco bardziej zaawansowanych uczestników. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa.
Częstotliwość spotkań: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.
Miejsce szkoleń: sala Sejmiku UMWŁ bądź inna sala dostępna w danym terminie.
Sprzęt: komputery UMWŁ (zakupione w projekcie Nowoczesny Samorząd – podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego).
Tematyka: zastosowanie technologii informatycznych w życiu codziennym, e- podróże, e-zakupy, e-learning, e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura etc.
Produkt: dyplomy uczestnictwa podpisane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
Efekt końcowy: podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ Województwa Łódzkiego.
Konferencje: zorganizowanie konferencji powiązanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego obchodzonego corocznie w dniu 17 maja. Każde obchody mają inny temat przewodni, toteż zgodnie z tematem zaproszeni goście - prelegenci wystąpią przed widownią złożoną z osób z pokolenia 45+, w tym uczestników warsztatów Ucyfrowieni.
Przewidywany całkowity koszt : 19.700 zł poniesione zostaną na zakup suszu konferencyjnego i wody mineralnej dla uczestników zajęć, materiałów: notatniki, długopisy pendrive'y, druki/gadżety promocyjne, które zostaną wręczone z dyplomami uczestnikom na zakończenie warsztatów wraz z dyplomami oraz przygotowanie konferencji, w tym usługa cateringowa i koszty promocji (ogłoszenia prasowe).

Zakres wartsztatów:
-    podstawowa obsługa komputera i Internetu,
-    udział w konferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w maju 2019 r. związanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
-    udział w aktywnościach dodatkowych mających na celu zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce
Planowane terminy warsztatów:
I    grupa - 06, 13, 20, 27 lutego         sala 219
II    grupa - 07, 14, 21, 28 lutego         sala 219
III    grupa - 06, 13, 20, 27 marca         sala 219
IV    grupa - 07, 14, 21, 28 marca         sala 219
V    grupa - 03, 10, 17, 24 kwietnia        sala 219
VI    grupa - 04, 11, 18, 25 kwietnia        sala 219
VII    grupa - 08, 15, 22, 29 maja         sala 219   
VIII    grupa - 05, 12, 19, 26 czerwca        sala 219       
IX    grupa - 04, 11, 18, 25 września        sala 219   
X    grupa - 05, 12, 19, 26 września        sala 219     
XI    grupa - 02, 09, 16, 23 października        sala 219   
XII    grupa - 03, 10, 17, 24 października        sala 219   
XIII    grupa - 06, 13, 20, 27 listopada        sala 219
XIV    grupa - 07, 14, 21, 28 listopada        sala 219

Z przyczyn niezależnych od organizatora przewiduje się niewielkie zmiany terminów, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy warsztatów.    

Liczba miejsc: ogółem wynosi 140, maksymalnie 10 w każdej grupie

Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa

Miejsce warsztatów:  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

Czas trwania warsztatów: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą, w godzinach 09.30 - 13.00

Adresaci warsztatów: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!

Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły

W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
tel.  42 663 37 10 lub 42 291 97 38

Designed by Freepik

Komentarze