Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Trasy rowerowe

TRASA 1

Osiedle Broniewskiego – ulica Jana Pawła II – plac Wojewódzki – ulica Ogrodowa 
(gdzie następuje włączenie się do ruchu ulicznego)

Ścieżka ma połączyć osiedle mieszkaniowe “Broniewskiego” z centrum miasta. Na pierwszym odcinku jest ciągiem pieszo – rowerowym dwukierunkowym zlokalizowanym wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Stanowi dojazd do dworca PKS. Przed Rondem skręca w kierunku Placu Wojewódzkiego, przy którym zlokalizowany jest Sąd Okręgowy, budynek Starostwa Powiatowego, budynek Urzędu Miasta oraz centrum handlowo – usługowe. Na wysokości Sądu przechodzi w wydzieloną na chodniku ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 3,0 m. Dalej ścieżka przecina ulicę Piłsudskiego
i prowadzi do ulicy Ogrodowej, gdzie jest jej koniec. 


TRASA 2

Osiedle Broniewskiego – ulica Piłsudskiego

Jest drugim wariantem połączenia osiedla mieszkaniowego “Broniewskiego” z centrum miasta. Rozpoczyna się ona przy ulicy Aleja Pokoju, by poprowadzić ruch rowerowy razem z pieszymi za pomocą ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Wzdłuż ciągu zlokalizowany jest pawilon handlowy, Komenda Hufca ZHP, Spółdzielnia Mieszkaniowa, budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedszkole, szkoła średnia i bank. Przy budynku banku trasa skręca w kierunku Sądu Okręgowego, gdzie łączy się z trasą nr 1.


TRASA 3 

Osiedle Broniewskiego – aleja Pokoju – ulica Polna – ulica Leszka Czarnego

Jest to ciąg pieszo – rowerowy łączący osiedle “Broniewskiego” z osiedlem Polna – Północ i z trasą 2. Przy trasie znajduje się gęsta zabudowa mieszkalna (bloki), szkoła średnia, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ścieżka doprowadza ruch do skweru zieleni miejskiej i punktów użyteczności publicznej (MDK i MOPS). Na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego łączy się z trasą 2.

TRASA 4 

Osiedle Broniewskiego – ulica Zajęcza – ulica Targowa – ulica Krakowskie Przedmieście – ulica Wierzbowa

Jest kolejną trasą wychodzącą z największego osiedla mieszkaniowego Sieradza – osiedla Broniewskiego – a prowadzącą do doliny rzeki Warty
i Żegliny. Biegnie wzdłuż ulicy Zajęczej, pasem drogowym ulicy Targowej (aż do ulicy Krakowskie Przedmieście). Przy tej trasie zlokalizowane są dwie szkoły (średnia i podstawowa), targowisko miejskie (czynne dwa dni w tygodniu), zakład geodezyjny oraz kilka obiektów handlowych. Przecinamy ulicę Krakowskie Przedmieście i wjeżdżamy w ulicę Wierzbową, którą dojeżdżamy do rozlewisk rzeki Warty i Żegliny. Tereny te są idealne do stworzenia tras rowerowych turystycznych, służących sobotnio – niedzielnemu wypoczynkowi.

TRASA 5 

Rynek Starego Miasta – ulica Dominikańska – ulica Warszawska – ulica Sienkiewicza – park im. Adama Mickiewicza 
(Wraz z resztą uliczek dochodzących do Rynku- Ogrodową, Krótką, Kolegiacką, Wodną, Zamkową, Szewską)

Sercem Starego Miasta w Sieradzu jest Rynek, który ze względu na walory historyczne wart jest zobaczenia. Wokół rynku zlokalizowane są najstarsze
i największe zabytki: “Dom Pojagielloński” (obecnie mieści się w nim Muzeum), Biuro Wystaw Artystycznych, budynek Teatru Miejskiego, kościół farny Wszystkich Świętych (z 1370 roku), kościół i klasztor podominikański (z XII wieku). Z Rynku ścieżka prowadzi wzdłuż Sienkiewicza do ulicy Sportowej kończącej się w Parku im. Adama Mickiewicza (na terenie którego mieści się Ośrodek Sportu i Rekreacji).

TRASA 6 

Rynek Starego Miasta – ulica Kościuszki – ulica Żwirki i Wigury – ulica Toruńska – park Staromiejski

Kolejna trasa mającą swój początek w Rynku doprowadzi nas do trasy 5, trasy 7 oraz Parku Staromiejskiego. Przy trasie zlokalizowana jest szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, bank, poczta główna oraz kilka punktów handlowo – usługowych.

TRASA 7 

Ulica Kościuszki – ulica Sienkiewicza – park Staromiejski

Jest to ze względu na bardzo dobre warunki terenowe i techniczne najlepiej zorganizowana trasa rowerowa. Wzdłuż trasy zlokalizowane są punkty usługowo – handlowe, szkoła podstawowa, przedszkole, szpital miejski, przychodnia zdrowia, Urząd Gminy Sieradz. Trasa ma swój koniec w parku Staromiejskim położonym nad rzeką Wartą, w którym znajduje się amfiteatr, plaża miejska, hotel. Jest również idealnym miejscem do rozpoczęcia dalszych turystycznych tras rowerowych wzdłuż rzeki.

Komentarze