Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Telefony alarmowe

Pogotowie ratunkowe – tel. 999
Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 
tel. (043) 827-82-09

Straż Pożarna – tel. 998 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
Sieradz, ul. Grzesika i Piwnika 1 
Centrala tel. (043) 827-97-60 
www.strazsieradz.nasze.pl

Policja – tel. 997
Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
Sieradz, ul. Sikorskiego 2 
Centrala tel. (043) 827-77-06 
Dyżury tel. 997, 112, (043) 827-77-05 
www.sieradz.policja.gov.pl

Straż Miejska – tel. 986 
Sieradz, ul. Kościuszki 8 
tel. (043) 822-37-05

Pogotowie ciepłownicze – tel. 993 
Sieradz, ul. Spółdzielcza 4 
tel. (043) 826-69-09

Pogotowie energetyczne – tel. 991 
Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – tel. 994 
Sieradz, ul. Górka Kłocka 14
godz. 07.00-15.00 tel. (043) 828-62-00
godz. 15.00-07.00 tel. 608 328 394

Ogólny numer alarmowy z telefonu komórkowego i stacjonarnego – tel. 112