Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Szkoły policealne

Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
Dyrektor: Anna JAŚNIAK
ul. Kościuszki 25, 
tel/fax: (43) 822 52 89
www.zak.edu.pl 
sieradz@zak.edu.pl

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego
Dyrektor: Monika SZCZEPANIAK
ul. 3 Maja 7
tel/fax 043 822 44 12 043 822 44 12
www.edukacja.sieradz.pl