Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Szkolnictwo wyższe

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu

Rektor: dr Wanda Baranowska
Kanclerz: mgr Joanna Gwiazda
ul. Mickiewicza 6
tel. (43) 828 63 02/03 
www.wshe.sieradz.pl

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu

ul. Mickiewicza 6
98-200 Sieradz
tel. (43) 828 63 06/07
www.ahe.lodz.pl/sieradz
sieradz@ahe.lodz.pl

Społeczna Akademia Nauk
Dyrektor Regionalny: Mariusz GLINKOWSKI
98 -200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5 
(w tygodniu wejście od ul. Polnej)
telefon stacjonarny - (43) 823 25 10
telefon komórkowy - 604 151 995
email: sieradz@swspiz.edu.pl 
www.sieradz.spoleczna.pl