Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Szkolenia - pracuj u siebie 2021

 

AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
HARMONOGRAM
REKRUTACJA
SZKOLENIA
WSPARCIE FINANSOWEBIURO PROJEKTU


Pracuj u siebie! - edycja 2021


Wsparcie szkoleniowe udzielone zostanie maksymalnie 35 uczestnikom/czkom (2 grupy szkoleniowe). Jego celem będzie uzyskanie wiedzy i kompetencji potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności oraz przygotowania biznes planu. Realizowane będzie w formie szkoleń grupowych i indywidulanych – w formie stacjonarnej lub zdalnej.

 

Zakres szkoleń grupowych (planowane 4 dni x 8h):

1) Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności (8h)

 • formy prowadzenia działalności
 • koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców
 • ustawa Prawo przedsiębiorców
 • procedura rejestracji firmy (w tym on-line), wypełnianie wniosku CEIDG-1,

2) Podatki i daniny publiczno - prawne (4h)

 • formy opodatkowania (podatek dochodowy, VAT)
 • systemy rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

3) Podstawy prowadzenia księgowości w mikroprzedsiębiorstwie (4h)

 • dokumenty księgowe
 • książka przychodów i rozchodów
 • kasy fiskalne

4) Nowoczesny marketing i reklama w firmie (8h)

 • zasady przygotowania materiałów reklamowych
 • dobór optymalnych narzędzi marketingu
 • marketing internetowy (w tym social media)
 • pozyskiwanie klientów

5) Zasady przygotowania własnego biznesplanu (8h)

 • podstawowe pojęcia dot. planowania i tworzenia biznesplanu
 • elementy biznesplanu, w tym opracowanie wizji i misji planowanego przedsięwzięcia
 • analiza SWOT (przykłady i ćwiczenia)
 • prognoza sprzedaży (przykłady i ćwiczenia)
 • cena, promocja i dystrybucja (przykłady)
 • budowa planu finansowego

Harmonogram zajęć: dostępny wkrótce

 

Zakres szkoleń indywidualnych (4 h/osobę):

 • pomoc w przygotowaniu biznes planów
 • analiza planowanej działalności (charakterystyka rynku, oferowane produkty/usługi, ceny)
 • analiza rynku (klienci, dostawcy, konkurencja)
 • analiza SWOT
 • plan inwestycyjny i plan ekonomiczno- finansowy

Harmonogram: szczegółowe terminy i godziny spotkań umawiane będą indywidualnie.

 

Każdy/a uczestnik/czka otrzyma materiały szkoleniowe. Podczas szkoleń grupowych (stacjonarnych) zapewniony zostanie obiad. Wszystkim uczestnikom/czkom wypłacone będzie stypendium szkoleniowe za czas udziału w zajęciach.

Na zakończenie szkoleń przewiduje się przeprowadzenie testu wiedzy. Pozytywny wynik testu będzie jednym z warunków dopuszczenia do opracowania biznesplanów i ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe.ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH