Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 4 im Marii Konopnickiej jest położona w centrum miasta w dzielnicy Polna – Północ. Jej historia sięga lat 50-tych gdy w związku z rozwojem przemysłowym miasta nastąpił gwałtowny wzrost liczby mieszkańców. Zaistniała więc potrzeba budowy nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W sierpniu 1956 roku ówczesne władze Sieradza podjęły decyzję o budowie nowej szkoły. W roku 1958 przydzielono pod budowę plac i rozpoczęto realizację projektu. Prace budowlane trwały ponad dwa lata, a nową szkołę oddano do użytku 1 września 1961r.  

Uczniowie szkoły to grupa wiekowa w przedziale od siedmiu do piętnastu lat. Budynek „A” stanowiący główną siedzibę szkoły jest położony przy ul. ks. Apolinarego Leśniewskiego 18. dysponuje  ona 16 salami lekcyjnymi i jedną pracownią informatyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy. W budynku tym znajduje się także sala gimnastyczna. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się także boisko wielofunkcyjne typu „Orlik”.

W wyniku reformy oświaty przeprowadzonej w 2017r. w struktury szkoły został włączony budynek po byłym Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu. Znajduje się on przy ul. Broniewskiego 30 i jest nazywany budynkiem „B”. Szkoła dysponuje w nim 18 salami lekcyjnymi, w tym: dwoma informatycznymi wyposażonymi także w nowoczesne zestawy komputerowe przeznaczonymi na 16 stanowisk, specjalistyczną pracownią językową, pracownią biologiczną, fizyczno-chemiczną, geograficzną, polonistycznymi, matematycznymi, itd. Każda z nich jest wyposażona w tablicę interaktywną. Dodatkowo placówka posiada dużą i nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem sportowym w skład którego wchodzi także siłownia. Szkoła posiada nowoczesne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią bezpieczną dla grających. W otoczeniu szkoły znajduje się również miasteczko ruchu drogowego przeznaczone do praktycznej nauki przepisów drogowych. Do dyspozycji uczniów w obu budynkach pozostaje stołówka wydająca smaczne obiady. 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu jest szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną dla dzieci. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia. Wyposaża w odpowiednią wiedzę, kształtuje umiejętności i twórcze postawy, rozwija zainteresowania, motywuje do rzetelnej i systematycznej pracy. W swych działaniach kieruje się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Wspiera rodziców w procesie wychowania. Wspomaga dzieci w trudnych sytuacjach życiowych. Troszczy się o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Szkoła nasza uwrażliwia na piękno świata, oraz kładzie nacisk na szacunek dla środowiska naturalnego. Czerpiąc z osiągnięć współczesnej nauki i techniki, uczy jak mądrze i odpowiedzialnie korzystać z ich dorobku. Wychowuje uczniów na prawdziwych patriotów przywiązanych do tradycji narodowych dla których dobrem nadrzędnym jest honor i Ojczyzna.