Post

Szkoła Podstawowa nr 10

O nas

  • sekretariat@sp10.sieradz.eu
  • (43) 677-72-34
  • https://sp10.sieradz.eu/
  • Al. Grunwaldzka Al. Grunwaldzka


„Dziesiątka” to duża, miejska szkoła, w której uczy się około 1 180 uczniów. Pomimo swej wielkości,
to bezpieczna – monitorowana, przyjazna dzieciom szkoła. Istnieje od 1 września 1984 roku. Pierwszym dyrektorem był mgr Bolesław Zwoliński – od 1994 roku Jej patron. Szkoła posiada własne tradycje, pielęgnujemy w niej również tradycje regionalne i narodowe. Kształtujemy u wychowanków poczucie odpowiedzialności, patriotyzmu oraz postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości innych kultur. Dbamy o wysokie efekty edukacyjne, zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dbamy o bazę szkoły, o miłą, przyjazną i twórczą atmosferę pracy.  Jesteśmy szkołą, w której wspieramy dzieci w ich rozwoju poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę, uczymy i przygotowujemy do życia, nie odbierając dzieciństwa, radości i humoru. Zapewniamy klimat zaufania, akceptacji i wolności, dzięki czemu pomagamy naszym uczniom odkrywać i wzmacniać ich mocne strony. Umożliwiają nam to programy współfinansowane przez Unię Europejską, różnorodne warsztaty kształtujące i rozwijające osobowość naszych uczniów. Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w licznych akcjach, konkursach, zawodach sportowych, rywalizacjach i osiągają sukcesy na forum szkoły, miasta, regionu a także województwa. Zastosowanie nowoczesnych metod, praca wykwalifikowanych nauczycieli z uczniami, zaowocowała czołowymi miejscami (liczni finaliści i laureaci) w konkursach międzyszkolnych i konkursach przedmiotowych organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

W zawodach sportowych od lat nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty. W oparciu o bogatą bazę sportową (dwie sale gimnastyczne, boisko wielofunkcyjne ORLIK, stadion sportowy, kryta pływalnia) i liczne sukcesy – od 1 września 2018 roku utworzona została klasa sportowa, do której uczęszczają uczniowie już od klasy pierwszej. Aktywnie współpracujemy z instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży. Wszelkie nasze działania służą kształtowaniu sfery intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej młodego człowieka. Chętnie korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności lokalnej. Cieszymy się bardzo, że wielu naszych absolwentów – ludzi, którzy stali się ludźmi sukcesu – zapisuje swoje dzieci do tej samej szkoły, którą dobrze i miło wspominają. Czujemy się współodpowiedzialni za wychowanie i rozwój kolejnych pokoleń mieszkańców Sieradza.