Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Szczepienia przeciw HPV

Szczepienia przeciw HPV

     Urząd Miasta Sieradza ogłosił konkurs ofert na realizację w 2023 roku „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla mieszkańców miasta Sieradza na lata 2022-2025”. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 31 marca br. Program będzie realizowany w okresie kwiecień-grudzień 2023 r. Urząd Miasta przeznaczył w tym roku na jego realizację 190 tys. zł.

     Głównym celem Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory wywołane wirusem brodawczaka ludzkiego. Aby to osiągnąć, zaplanowano przeprowadzenie edukacji profilaktycznej, wykonanie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wśród 11-13-letnich dziewcząt i chłopców zamieszkałych na terenie Sieradza oraz uzyskanie nie mniejszego niż 50% poziomu zaszczepienia pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV w całej populacji, do której adresowany jest Program. Urząd Miasta w Sieradzu zakłada, że rocznie w pełnym cyklu programu można objąć ok. 260 osób.

     Szczepienia przeciwko HPV będą wykonywane w punktach szczepień przychodni na terenie Miasta Sieradza wskazanej przez gminę Miasto Sieradz, a wybranej na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert. Informacja o dostępności punktów szczepień będzie upowszechniona poprzez akcję medialną, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza https://bip.umsieradz.pl oraz w przychodniach na terenie Miasta Sieradza. Uczestnikom programu zostaną przedstawione działania edukacyjne na temat dróg szerzenia, objawów, powikłań oraz przede wszystkim profilaktyki zakażeń HPV z uwzględnieniem zagadnień np.: przestrzeganie zasad higieny życia płciowego wśród młodzieży, ryzyka rozprzestrzeniania choroby oraz postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia HPV.

     O rozstrzygnięciu konkursu ofert i rozpoczęciu realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla mieszkańców miasta Sieradza na lata 2022-2025” będziemy informować na bieżąco.

Komentarze