Post

System odbioru odpadów komunalnych


 Od 1 lipca 2019 r. na terenie miasta Sieradza obowiązuje:

•    zmiana  stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
•    obowiązek gromadzenia bioodpadów.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
- 14,90 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny.
- 25,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od:
1) pojemnika o pojemności 60 l - 14,90 zł;
2) pojemnika o pojemności 120 l - 29,80 zł;
3) pojemnika o pojemności 240 l – 59,60 zł;
4) pojemnika o pojemności 1100 l - 273,17 zł;
5) pojemnika o pojemności 5000 l - 1241,67 zł;
6) pojemnika o pojemności 7000 l – 1738,33 zł.

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od:
1) pojemnika o pojemności 60 l - 25,00 zł;
2) pojemnika o pojemności 120 l - 50,00 zł;
3) pojemnika o pojemności 240 l - 100,00 zł;
4) pojemnika o pojemności 1100 l - 458,33 zł;
5) pojemnika o pojemności 5000 l - 2083,33 zł;
6) pojemnika o pojemności 7000 l - 2916,67 zł;

Należność za lipiec 2019 r. należy uiścić do 10 sierpnia 2019 r.
   
Obowiązek gromadzenia bioodpadów:
- w kompostownikach otrzymanych od Urzędu Miasta Sieradza lub własnych, których posiadanie trzeba zgłosić do Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska.
- w pojemniki na bioodpady. Pojemniki koloru brązowego będą dostarczane na poszczególne posesje od 17 czerwca 2019r. przez firmę odbierającą odpady komunalne.Informujemy, że odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Sieradza zajmować się będzie, wyłonione w wyniku przetargu Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o. w Sieradzu.

Punkt Obsługi Klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. mieści się w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102, tel. 43/822-40-53.

Od stycznia 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów. Natomiast od lipca 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży nieruchomości niezamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów.

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych zakładkach.


Grafika na sliderze:
Plakat plik wektorowy utworzone przez macrovector - pl.freepik.com