Post

System odbioru odpadów komunalnych


 Od 1 lipca 2019 r. na terenie miasta Sieradza obowiązuje:

•    zmiana  stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
•    obowiązek gromadzenia bioodpadów.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
- 14,90 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny.
- 25,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od:
1) pojemnika o pojemności 60 l - 14,90 zł;
2) pojemnika o pojemności 120 l - 29,80 zł;
3) pojemnika o pojemności 240 l – 59,60 zł;
4) pojemnika o pojemności 1100 l - 273,17 zł;
5) pojemnika o pojemności 5000 l - 1241,67 zł;
6) pojemnika o pojemności 7000 l – 1738,33 zł.

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od:
1) pojemnika o pojemności 60 l - 25,00 zł;
2) pojemnika o pojemności 120 l - 50,00 zł;
3) pojemnika o pojemności 240 l - 100,00 zł;
4) pojemnika o pojemności 1100 l - 458,33 zł;
5) pojemnika o pojemności 5000 l - 2083,33 zł;
6) pojemnika o pojemności 7000 l - 2916,67 zł;

  
Obowiązek gromadzenia bioodpadów:
- w kompostownikach otrzymanych od Urzędu Miasta Sieradza lub własnych, których posiadanie trzeba zgłosić do Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska.
- w pojemniki na bioodpady. Pojemniki koloru brązowego będą dostarczane na poszczególne posesje od 17 czerwca 2019r. przez firmę odbierającą odpady komunalne.Informujemy, że odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Sieradza zajmować się będzie, wyłonione w wyniku przetargu Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o. w Sieradzu.

Punkt Obsługi Klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. mieści się w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102, tel. 43/822-40-53.

Od stycznia 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów. Natomiast od lipca 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży nieruchomości niezamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów.

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych zakładkach.


Grafika na sliderze:
Plakat plik wektorowy utworzone przez macrovector - pl.freepik.com

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - sektor 1 05.02.2020 jpg 366,51 KB 16
2 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - sektor 2 05.02.2020 jpg 369,86 KB 9
3 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 1 05.02.2020 jpg 425,15 KB 7
4 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 2 05.02.2020 jpg 415,25 KB 6
5 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 3 05.02.2020 jpg 394,07 KB 8
6 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 4 05.02.2020 jpg 425,43 KB 6
7 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 5 05.02.2020 jpg 442,49 KB 5
8 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 6 05.02.2020 jpg 418,87 KB 7
9 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 7 05.02.2020 jpg 455,13 KB 10
10 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 8 05.02.2020 jpg 410,32 KB 6
11 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 9 05.02.2020 jpg 415,66 KB 6
12 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 10 05.02.2020 jpg 441,54 KB 8
13 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 11 05.02.2020 jpg 427,79 KB 7
14 Zasady segregacji odpadów 05.02.2020 pdf 1,26 MB 19
15 Broszura dot. prawidłowej segregacji odpadów 05.02.2020 pdf 5,49 MB 15
16 Uchwała Nr XLVI/304/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych o 11.12.2018 pdf 275,53 KB 255
17 Uchwała Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz 11.12.2018 pdf 272,19 KB 172
18 WZÓR DEKLRARACJI - DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 11.12.2018 pdf 498,13 KB 49
19 WZÓR DEKLARACJI - NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA 11.12.2018 pdf 507,67 KB 223
20 WZÓR DEKLARACJI - NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA 11.12.2018 pdf 499,27 KB 376