Post

System odbioru odpadów komunalnych


 Od 1 lipca 2019 r. na terenie miasta Sieradza obowiązuje:

•    zmiana  stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
•    obowiązek gromadzenia bioodpadów.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
- 14,90 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny.
- 25,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od:
1) pojemnika o pojemności 60 l - 14,90 zł;
2) pojemnika o pojemności 120 l - 29,80 zł;
3) pojemnika o pojemności 240 l – 59,60 zł;
4) pojemnika o pojemności 1100 l - 273,17 zł;
5) pojemnika o pojemności 5000 l - 1241,67 zł;
6) pojemnika o pojemności 7000 l – 1738,33 zł.

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od:
1) pojemnika o pojemności 60 l - 25,00 zł;
2) pojemnika o pojemności 120 l - 50,00 zł;
3) pojemnika o pojemności 240 l - 100,00 zł;
4) pojemnika o pojemności 1100 l - 458,33 zł;
5) pojemnika o pojemności 5000 l - 2083,33 zł;
6) pojemnika o pojemności 7000 l - 2916,67 zł;

  
Obowiązek gromadzenia bioodpadów:
- w kompostownikach otrzymanych od Urzędu Miasta Sieradza lub własnych, których posiadanie trzeba zgłosić do Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska.
- w pojemniki na bioodpady. Pojemniki koloru brązowego będą dostarczane na poszczególne posesje od 17 czerwca 2019r. przez firmę odbierającą odpady komunalne.Informujemy, że odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Sieradza zajmować się będzie, wyłonione w wyniku przetargu Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o. w Sieradzu.

Punkt Obsługi Klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. mieści się w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102, tel. 43/822-40-53.

Od stycznia 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów. Natomiast od lipca 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży nieruchomości niezamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów.

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych zakładkach.


Grafika na sliderze:
Plakat plik wektorowy utworzone przez macrovector - pl.freepik.com

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - sektor 1 05.02.2020 jpg 366,51 KB 32
2 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - sektor 2 05.02.2020 jpg 369,86 KB 16
3 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 1 05.02.2020 jpg 425,15 KB 13
4 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 2 05.02.2020 jpg 415,25 KB 13
5 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 3 05.02.2020 jpg 394,07 KB 13
6 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 4 05.02.2020 jpg 425,43 KB 18
7 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 5 05.02.2020 jpg 442,49 KB 13
8 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 6 05.02.2020 jpg 418,87 KB 9
9 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 7 05.02.2020 jpg 455,13 KB 15
10 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 8 05.02.2020 jpg 410,32 KB 16
11 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 9 05.02.2020 jpg 415,66 KB 13
12 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 10 05.02.2020 jpg 441,54 KB 16
13 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 11 05.02.2020 jpg 427,79 KB 12
14 Zasady segregacji odpadów 05.02.2020 pdf 1,26 MB 45
15 Broszura dot. prawidłowej segregacji odpadów 05.02.2020 pdf 5,49 MB 31
16 Uchwała Nr XLVI/304/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych o 11.12.2018 pdf 275,53 KB 267
17 Uchwała Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz 11.12.2018 pdf 272,19 KB 182
18 WZÓR DEKLRARACJI - DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 11.12.2018 pdf 498,13 KB 57
19 WZÓR DEKLARACJI - NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA 11.12.2018 pdf 507,67 KB 265
20 WZÓR DEKLARACJI - NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA 11.12.2018 pdf 499,27 KB 423