Post

aktualność

Aktualność Susza. Oszacuj straty i złoż wniosek

Susza. Oszacuj straty i złoż wniosek


W związku z występującą suszą powodującą szkody w uprawach rolnych oraz działach specjalnych produkcji rolnej, niniejszym informuję, iż zarządzeniem Nr 173/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku, powołana została gminna komisja ds. oszacowania zaistniałych szkód na terenie miasta Sieradza.

Stosownie do informacji Ministerstwa Rolnictwa oraz komunikatu IUNG w Puławach, zagrożenie skutkami suszy w okresie od 21 IV do 30 VI obejmuje na naszym terenie następujące uprawy: zboża ozime i jare, kukurydza na ziarno i na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe oraz łąki.

Stosownie do powyższego, poszkodowani rolnicy i prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód wraz z następującymi załącznikami:
-    oświadczenie Nr 1, ewentualnie Nr 2 lub Nr 4b
-    wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności na rok 2019.

Termin składania wniosków : do 12 lipca 2019r.

Wypełnione wnioski należy składać na stanowisku obsługi klienta, mieszczące się na parterze budynku urzędu Miasta Sieradza .

Druki wniosków i oświadczeń można pobierać w Urzędzie Miasta Sieradza – stanowisko obsługi klienta oraz w Ref. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (pokój nr 54 i 56) lub ze strony internetowej.

Uwaga!

Oszacowaniu będą podlegały wyłącznie uprawy pozostające na polu, niezebrane

Image by Peter H from Pixabay

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wniosek o oszacowanie szkody 04.07.2019 pdf 277,79 KB 61
2 Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach 04.07.2019 pdf 273,79 KB 47
3 Oświadczenie nr 2 - o produkcji zwierzęcej 04.07.2019 pdf 291,51 KB 36
4 Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw 04.07.2019 pdf 340,19 KB 42

Komentarze