Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów


W Teatrze Miejskim wręczono nagrody i stypendia edukacyjne przyznawane dla młodych sieradzan -  uczniów wszystkich typów szkół  -  będących mieszkańcami Miasta Sieradza, których wiedza bądź osiągnięcia artystyczne wykraczają poza wymagania programowe szkół.

- Sukces może być efektem wielu szczęśliwych zdarzeń, przypadku...nie tutaj. Dzisiaj nagradzamy tych, którzy osiągnęli go za cenę ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń. Te stypendia to uhonorowanie waszych wysiłków, pracy - także nad samym sobą. Przypomnijmy, że swoje wyniki w nauce osiągnęliście w szczególnie trudnym czasie pandemii, która narzuciła nowe zasady nauczania. To był czas sprawdzianu dla nas wszystkich, sprawdzianu naszej konsekwencji i samodyscypliny. Zdaliście go celująco. Dziękuję Wam  za to i gratuluję. Przede mną dzisiaj Ci, którym należą się szczególne wyrazy szacunku. I nie mowie tu tylko o Was uczniowie i waszych wspaniałych wynikach w nauce, ale tez o Waszych rodzicach. To oni często są inspiracją, czasem muszą pełnić rolę konsekwentnego kontrolera ale przyznacie, że bez nich byłoby trudno osiągnąć tak wiele - mówił Paweł Osiewała, prezydent Miasta Sieradza.

Życzę Wam - drodzy stypendyści -  dalszego rozwijania zdolności i wiedzy. Wierzę, że będziecie potrafili ten kapitał dobrze w życiu wykorzystać, dla siebie, dla swoich rodzin.

Łącznie uhonorowano 94 uczniów.
Nagrodzeni zostali:
•    Uczniowie klas I – III szkół podstawowych – 13 osób - otrzymali nagrody rzeczowe (pamiątkowe statuetki i dyplomy);
•    Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych – 39 osoby - otrzymali nagrody rzeczowe (pamiątkowe statuetki, piękne publikacje książkowe z wpisem Prezydenta Miasta Sieradza oraz dyplomy);
•    Uczniowie klas VII - VIII – 29 osób - otrzymali stypendia jednorazowe w wysokości 700 zł oraz dyplomy;
•    Uczniowie szkół średnich – 13 osób - otrzymali stypendia jednorazowe w wysokości 1.000 zł oraz dyplomy.
Wszyscy rodzice nagrodzonych uczniów otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty.
Nagrody i stypendia wręczono 28 września 2020 r. w Teatrze Miejskim w Sieradzu.

Może Cię zainteresować

Wycieczka do Spalskiego Parku Krajobrazowego - zapisy Edukacja

Wycieczka do Spalskiego Parku Krajobrazowego - zapisy

Dzień nauczyciela w cieniu koronawirusa Edukacja

Dzień nauczyciela w cieniu koronawirusa

Bezpieczne wakacje ze Strażą Miejską Edukacja

Bezpieczne wakacje ze Strażą Miejską

Pozwól mi szukać siebie Kultura

Pozwól mi szukać siebie

Komentarze