Post

aktualność

Aktualność Startują mikrogranty

Startują mikrogranty

110 tys. zł mają mieszkańcy miasta na wykorzystanie w tegorocznej edycji programu Mikrograntów. Miasto Sieradz uruchamia kolejną edycję coraz bardziej popularnej formy realizacji zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego.

1 marca 2019 roku startuje konkurs  w ramach lokalnego programu mikrograntów dla mieszkańców miasta Sieradza – „Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych - Sieradz 2019”. Uproszczona procedura i większa pula środków to nowości jakie niesie ze sobą tegoroczna edycja. Dzięki współpracy z Centrum OPUS, które jest również operatorem środków przeznaczonych na mikrogranty z FIO, w tym roku do mieszkańców trafi pula 110 tys. zł, z czego 100 tys. pochodzi z budżetu miasta. Szczegóły dotyczące konkursu oraz formularz aplikacyjny od 1 marca dostępne są na stronie www.sieradz.eu oraz www.opus.org.pl

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?
W ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: „Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych - Sieradz 2019” grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Sieradza oraz młode organizacje pozarządowe mogą starć się o środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć oraz o środki na wsparcie rozwoju organizacji w wysokości od 2 000 zł do 5 000 zł

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?
Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Sieradza oraz na rzecz miasta i jego mieszkańców. Preferowane są działania związane z zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców, zwiększające ich aktywność społeczną lub działania wzmacniające potencjał organizacyjny i kompetencyjny młodych ngo.

DLA KOGO KONKURS?
Udział w konkursie mogą wziąć grupy nieformalne i samopomocowe (nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie) mieszkańców Sieradza oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2018 nie większym niż 25 000 zł), które mają siedzibę na terenie miasta Sieradz lub planują prowadzić działania na jego terenie.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  od 01.04.2019 do 30.11.2019r.

JAK ZDOBYĆ GRANT?
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski wstępne z opisem pomysłu na inicjatywę należy wypełnić w generatorze ofert. Po ich ocenie  wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę, podczas której opowiedzą o szczegółach planowanych działań i ich finansowaniu. Komisja wyłoni najciekawsze propozycje. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie UM Sieradz i stronie opus.org.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 01.03.2019 do 19.03.2019

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców operatora programu Centrum OPUS
kontakt: opus@opus.org.pl; ksmug@opus.org.pl; tel: 509 899 449


Szczegółowe informacje o programie znajdziecie na naszej stronie www.granty.sieradz.eu. Wnioski składać można drogą elektroniczną od 01.03.2019 od godziny 13:00.

Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy na spotkania informacyjne i doradcze.

INFORMACYJNE: 07.03 godz. 15.00
gdzie: Centrum Informacji Kulturalnej Rynek 18

DYŻUR DORADCZY: 13.03 od godz. 10.00 do 15.00
gdzie: Centrum Informacji Kulturalnej Rynek 18 98-200 Sieradz

FOT. Designed by Yanalya

Komentarze