Post

aktualność

Aktualność Smog wars

Smog wars

135 kontroli przeprowadzili strażnicy miejscy w Sieradzu w 2018 r. pod kątem spalania odpadów. W tym czasie nałożono 22 mandaty i udzielono 94 pouczenia. Jedna sprawa skończyła się w sądzie.

Jak wyjaśnia Marek Pacyna, komendant SM w Sieradzu, kontrole przeprowadzane były zarówno po zgłoszeniach mieszkańców, jak i z własnej inicjatywy w ramach codziennej służby. W trakcie kontroli funkcjonariusze stwierdzali spalanie w piecach między innymi: sklejek, malowanego i lakierowanego drewna, odpadów plastikowych. Natomiast na  zewnątrz m.in. : folii, plastików, otulin kabli elektrycznych, odpadów zielonych. - Jeden z zarządców nieruchomości palił na swoim terenie lakierowane drzwi wejściowe. Osoba ta nie przyznała się do spalania niedozwolonych rzeczy. Funkcjonariusze będąc świadkami tego spalania  wykonali dokumentację fotograficzną oraz sporządzili szczegółową notatkę służbową. Sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Sieradzu. Sprawca podczas rozprawy przyznał się do wykroczenia i został ukarany wysoką grzywną - opowiada komendant.

Działania straży miejskiej to oczywiście efekt ustawowego zakazu spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach. Spalając odpady nie tylko stosujemy się do przepisów (za co grozi grzywna do 500 zł) ale szkodzimy środowisku i przede wszystkim sobie i swoim bliskim. Podczas spalania dochodzi do emisji często trujących pyłów i gazów, które wdychamy. Szkodliwe pyły osiadają także na roślinach, które spożywamy.

- W związku z powyższym każde nieprawidłowości związane z szeroko pojętymi zasadami bezpieczeństwa i porządku publicznego, proszę niezwłocznie zgłaszać pod bezpłatny alarmowy numer telefonu do Straży Miejskiej 986  - mówi Marek Pacyna.

Straż  Miejska w Sieradzu pracuje w godzinach 7.00 -15.00 oraz  14.00 -22.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach od 9.00-21.00.


Może Cię zainteresować

Bądź jak Greta Thunberg Relacje

Bądź jak Greta Thunberg

Wiejska a nie wiejska Inwestycje

Wiejska a nie wiejska

Defibrylatory dla Sieradza Relacje

Defibrylatory dla Sieradza

Nieodpłatna pomoc prawna Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna

Komentarze