Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Sieradzkie przedszkola z OZE

Sieradzkie przedszkola z OZE

431 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 155 kW pojawi się w tym roku na budynkach miejskich przedszkoli. Sieradzki magistrat pozyskał na to zadanie blisko 700 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania to 980 tys. zł. Dofinansowanie pokryje więc ponad 71 proc. kosztów. Mikroinstalacje fotowoltaiczne pojawią się na siedmiu sieradzkich przedszkolach. Największa, o mocy 39,60 kWe, zamontowana zostanie na budynku Przedszkola nr 15 przy ul. Stacheckiego-Koliby. W pozostałych przedszkolach moc instalacji wynosić będzie od niecałych 14 kWe do blisko 24 kWe.

Na budynkach zostaną wykonane dodatkowo instalacje odgromowe chroniące poszczególne instalacje fotowoltaiczne przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz instalacje uziemiające panele PV. W przypadku budynków przedszkoli nr 5 i 6 będą dodatkowo zamontowane przeciwpożarowe wyłączniku prądu.

Inwestycja, realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj, wykonana zostanie jeszcze w tym roku. Jest to pierwszy etap budowy instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej, które administrowane są przez Urząd Miasta Sieradza.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach przedszkoli to także kolejny element inwestycji w "zieloną energię". W ubiegłym roku  Miasto Sieradz uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza”. Projekt przewiduje montaż 236 instalacji fotowoltaicznych i 43 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby własne 255 gospodarstw domowych z terenu Sieradza. Łączna wartość projektu wynosi 6.791.291,29 zł, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego to 5.139.353,52 zł. Wkład własny wnoszony jest przez uczestników, czyli mieszkańców zakwalifikowanych do projektu, którzy na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie zawarli z Miastem stosowną umowę. To na ich gospodarstwach domowych montowane będą instalacje.


Image by StockSnap from Pixabay

Może Cię zainteresować

Powstańców Warszawy do przebudowy Inwestycje

Powstańców Warszawy do przebudowy

Sesja Rady Miejskiej. Pieniądze na drogi Rada Miejska

Sesja Rady Miejskiej. Pieniądze na drogi

Dzień Flagi Relacje

Dzień Flagi

Zdrowych Świąt Inne

Zdrowych Świąt

Komentarze