Post

aktualność

Aktualność Sieradzki Wolontariusz Roku 2019. Dzielą się sobą

Sieradzki Wolontariusz Roku 2019. Dzielą się sobą


5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – trudno wyrazić, jak bardzo ludzie, którzy dobrowolnie, bez chęci rozgłosu czy zdobycia korzyści, są potrzebni. Jest to dobra okazja, by w sposób szczególny podziękować tym, którzy bezinteresownie pomagają innym. Prezydent Paweł Osiewała, podczas uroczystej gali wręczył ponad 18 osobom tytuł „Sieradzki Wolontariusz Roku".

- To już ósma edycja Sieradzkiego Wolontariusza Roku. Licząc więc, że co roku tytuł ten przyznajemy kilkunastu osobom, to przez te wszystkie lata wyróżniliśmy już grubo ponad sto osób. Dobrze, że wśród nas są osoby, które bezinteresownie niosą kawałek siebie innym, potrafią dzielić się nie tylko w wymiarze materialnym ale przede wszystkim duchowym. Daje cząstkę siebie w przeróżnych aktywnościach naszego życia - mówił Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.
Wyróżnienia w postaci tytułu Sieradzki Wolontariusz Roku to, jak podkreśla Jadwiga Maciejewska, naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych Urzędu Miasta w Sieradzu  pozwalają docenić osoby, które bezinteresownie pomagają innym nie licząc na poklask i uznanie. - Sprawa wolontariatu jest mi niezmiernie bliska, sama taki zakładałam w szkole, wiele lat temu. Dziękuję Wam wszystkim, za to, że pomagacie innym - mówiła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu.
Przedstawiamy osoby, który tytuł otrzymały w tym roku:
Tytułem Honorowy Wolontariusz wyróżniony został w tym roku Pan Andrzej Frankowski.
Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Płocku. Przez blisko 45 lat pracy zawodowej zawsze był związany ze sportem. Bez wątpienia to jego pasja. Od 1993 roku mocno zaangażowany w pracę społeczną na rzecz popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży. Cały czas działa w Sieradzkim Szkolnym Związku Sportowym i mocno związany ze środowiskiem Ludowych Zespołów Sportowych. Od 2000 r. jest oficjalnym Organizatorem Sportu, sędzią lekkoatletyki i tenisa stołowego, ma uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Odznaczony i uhonorowany licznymi medalami i odznaczeniami. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w 1999 r. otrzymał srebrny medal „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, a w roku 2012 srebrną odznakę „Za Zasługi dla Sportu”.
Jest bardzo dobrym organizatorem, niezastąpionym działaczem w planowaniu imprez sportowych.
Nie liczy czasu i sił przy organizowaniu rozgrywek sportowych wśród dzieci i młodzieży.
Janina BUDZIAK    Amazonka od 20 lat. Zdobyła uprawnienia wolontariusza i bardzo aktywnie włączyła się w pomoc innym kobietom dotkniętym chorobą raka piersi.
Jej zaangażowanie polega głównie na bezpośrednim kontakcie z innymi amazonkami potrzebującymi wsparcia.
Ma bardzo dobry wpływ na inne osoby - jest bowiem osobą niezmiernie wrażliwą i swym ciepłym słowem i przykładnym zachowaniem bardzo pozytywnie wpływa na osoby wspierane.
W 2019 roku bardzo zaangażowała się w bezpośrednią pomoc dla innej amazonki, która wymaga stałej pomocy w warunkach domowych.
Mimo swej niepełnosprawności - pomagała koleżance w codziennych sprawach a co najważniejsze, wspierała ją psychicznie w ostatnich dniach jej życia.

Aleksandra HALAMUS    Wolontariuszka podczas Open Hair Festival w Sieradzu.
Od 2017 roku pełni wolontariat w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wolontariuszka kilku edycji Szlachetnej Paczki w rejonie Sieradz.

Marcin JANIAK    Aktywnie działa na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia DARY LOSU w Sieradzu. Jest osobą wrażliwą, skromną i kulturalną. Systematycznie wspiera terapeutów podczas zajęć opiekuńczych i specjalistycznych. Z wielkim zaangażowaniem włącza się w pomoc podczas organizacji spotkań i imprez integracyjnych. Poprzez swoje działania wolontariackie buduje społeczność lokalną i podnosi świadomość społeczną w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzięki swojej postawie i zaangażowaniu jest lubiany zarówno przez dzieci jak i terapeutów i rodziców.
Często wymienia się swoimi doświadczeniami z innym rodzicami i służy im dobrą radą i pomocą.

Julia KOWALEWSKA    Pomimo wielu obowiązków ucznia, jak sama twierdzi - rozwija się, by być „lepszą wersją samej siebie". Wolontariat, jak pokazuje ta młoda osoba, to nie tylko pomoc słabszym, ale także własny rozwój, by móc skuteczniej prowadzić terapię śmiechem z małymi pacjentami w szpitalu.
Dla niej chcieć to znaczy móc! W tym roku Dr Księżniczka, bo tak nazywają ją dzieci, spędziła przy szpitalnym łóżku 52 godziny. Jest także bardzo aktywna podczas wyjść do DPS. Dla niej to bardzo ważne, że dzieci mogą na chwilę zapomnieć o swoich smutkach, jest wzorem w realizowaniu idei wolontariatu. Julia w swoim sercu nosi „magiczny kolorowy nos" Doktora Clowna, dzięki któremu rozdaje ludziom uśmiechy.

Renata KURZAWSKA    Jest osobą o wielkiej wrażliwości i empatii dla drugiego człowieka. Wielokrotnie inicjowała akcje charytatywne na rzecz niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. W bieżącym roku pozyskała środki pozwalające na organizację imprezy o charakterze edukacyjno- informacyjnym pn. „Błękitny tydzień". Inicjatywa ta ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz podnoszeniu świadomości i tolerancji w społeczności lokalnej. W swych działaniach dąży do tego aby społeczeństwo w większym zakresie zrozumiało z jakimi problemami borykają się osoby z autyzmem oraz ich rodziny.
Jest osobą oddaną pomocy innym i poświęca temu mnóstwo czasu.

Anita KWIATKOWSKA    Jest niezawodna jeśli chodzi o wsparcie i pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym. Gdy okazywało się, że osoby z dysfunkcją wzroku nie będą mogły uczestniczyć w różnych inicjatywach kulturalnych, organizowała dla nich transport. W ten sposób mogły aktywnie uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, projekcjach kinowych. Bez tego wsparcia wiele osób nie miałoby szansy na wyjście z domu. Poświęca czas na wyszukiwanie różnych ciekawych działań, które sprawiają, że przełamywane są bariery społeczne, zmienia się spojrzenie osób widzących na osoby z dysfunkcją wzroku.
Jest inicjatorką zajęć fotograficznych podczas których osoby niewidome fotografowały otaczający je świat. Z tych zdjęć powstała ciekawa wystawa, część prac została wywołana w taki sposób, aby pokazać jak dysfunkcja wzroku zamazuje/zaburza odbiór otoczenia. Jest kreatywnym mobilizatorem – jak twierdzą wnioskodawcy - dla naszej ograniczonej wyobraźni.

Ewa LIPIEC    Jest wolontariuszką działająca na rzecz Przytuliska i Hotelu dla Zwierząt Domowych w Czartkach. Organizuje zbiórki karmy, smyczy, obroży, legowisk oraz koców dla psów i kotów przebywających w schronisku. Wyprowadza na spacery psy przebywających w przytulisku. Otacza opieką również te bezpańskie i dzikie przebywające w okolicy miejsca Jej zamieszkania.
Osiedlowe psy i koty, którymi się opiekuje są do niej bardzo przywiązane. Jako nauczycielka swoją pasją pomagania zwierzętom skutecznie zaraża także swoich uczniów.

Maria ŁUCZYŃSKA    To „dobry duch” wielu osób i rodzin, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Z wielką empatią i zaangażowaniem bezinteresownie pomaga im w codziennych obowiązkach. Szczególną troską obejmuje dzieci, osoby uzależnione i niepełnosprawne, starsze. Jako osoba o wielkim sercu, życzliwa i otwarta potrafi zainteresować i włączyć w swoje działania także inne osoby. Od wielu lat aktywnie działa w Katolickim Stowarzyszeniu „Światełko”.

Ryszard MĄCZKA    Pan Ryszard zapewnia nieodpłatnie oprawę muzyczno-wokalną podczas imprez i spotkań okolicznościowych organizowanych przez MOPS w Sieradzu. Użycza swój sprzęt muzyczny, poświęca prywatny czas i obdarowuje wszystkich osobistym darem, jakim jest umiejętność śpiewania, ale i angażowania uczestników do wspólnej zabawy. Jest niebywale ciepłą osobą, łatwo nawiązującą kontakt zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami niepełnosprawnymi czy seniorami. Z każdym potrafi znaleźć wspólny temat, rozweselić, nakłonić do tańca i wokalnych prezentacji. Powoduje, że bawią się nawet najbardziej sceptyczni.

Daniela MUCHA    Obecnie działa na rzecz seniorów ze środowiska oświatowego.
Zorganizowała dla seniorów wycieczki przybliżające walory miasta Sieradza i najbliższych okolic. Systematycznie organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty poświęcone treningowi mózgu dla osób, które zakończyły działalność zawodową. Organizuje spotkania integracyjne emerytów i rencistów. Wielokrotnie inicjowała akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących pomocy. W swych działaniach dąży do tego, aby seniorzy realizowali swoje marzenia i potrzeby, na które nie mieli czasu, kiedy byli aktywni zawodowo. We wszystkich działaniach, które podejmuje jest odpowiedzialna, sumienna i konsekwentna.

Jolanta PACHOLAK    Jest pasjonatem historii „małej ojczyzny" i tę miłość zaszczepia swoim uczniom. Będąc nauczycielem w SP nr 10 w Sieradzu od dwóch lat wraz młodzieżą opiekuje się mogiłą znajdującą się na cmentarzu parafialnym w Sieradzu, w której pochowano członków Polskiej Organizacji Wojskowej poległych 12 listopada 1918 r. podczas walki o dworzec kolejowy.
Wspólnie z uczniami od 2017 roku w każdą sobotę porządkuje grób poległych peowiaków. Z własnych środków kupują znicze, sadzą kwiaty.
Ta działalność, zaangażowanie i systematyczność została dostrzeżona przez sprzedawców kwiatów, zniczy przy cmentarzu oraz innych ludzi tam przebywających, szczególnie starszych.
Takie bezinteresowne społeczne zaangażowanie, włączanie uczniów w dbałość o miejsca kultury i pamięci narodowej ma ogromne znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia.
Opieka nad grobami nie należy do popularnych form spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi. Pasja oraz osobisty przykład Pani Jolanty mobilizuje nie tylko uczniów, ale również ich rodziców, którzy aktywnie wspierają dzieci w realizacji powyższych zadań.
Jest również inicjatorem i opiekunem grupy uczniów "Niewidzialna ręka". Grupie przyświeca motto „ Cokolwiek uczyniliście...", tak więc pomagają starszym, samotnym, a także koleżankom i kolegom w nauce.

Bogdan PAKUŁA    Reaktywował w naszym mieście Sieradzki Klub Tenisa Stołowego. Bezpłatnie, ale z ogromną pasją prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Wyjeżdża z dziećmi na zawody odnosząc tam sukcesy i reprezentując miasto Sieradz. Wkłada wiele swojej pracy w przygotowanie młodych ludzi.
Ze swoimi zawodnikami będzie brał udział w Grand Prix Polski.

Barbara PIETRZAK    Pełni społecznie od września 2013 roku funkcję Przewodniczącej Klubu Seniora PRZY SAMOWARZE , działającego w ramach Spółdzielczego Domu Kultury SSM. Organizuje, prowadzi i koordynuje różne formy zajęć dla członkiń KLUBU SENIORA (imprezy okolicznościowe, spotkania, prelekcje). W 2019 r. m.in. podejmowała działania w zakresie popularyzacji regionalnej kultury ludowej organizując cykl spotkań z etnografem na sieradzkim skansenie. Organizuje także wycieczki i imprezy okolicznościowe dla członkiń Klubu i zaprzyjaźnionych osób.
Jest członkiem zespołu wokalnego APASJONATA funkcjonującego w SDK.

Agnieszka SAPIEJKA-REICHAN    Od wielu lat angażuje się w życie społeczne poprzez czynną pracę na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
Działania te dają jej szansę na samorealizację, wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w służbie słabszym i potrzebującym. Tym, którzy sami nie potrafią sobie pomóc.
Podejmowane przez nią inicjatywy mają na celu przeciwdziałanie ostracyzmowi społecznemu dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Przez wiele lat bezinteresownie poświęcała czas i umiejętności na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadząc wolontaryjnie zajęcia.
Była wsparciem dla osób, które musiały zmierzyć się z trudną rolą rodziców dziecka niepełnosprawnego.
Pokazywała, jak należy pracować z dziećmi w domu, udzielała wskazówek, podsuwała fachową literaturę. Jest osobą sumienną, odpowiedzialną i rzetelną.
Wierzy we własne przekonania dlatego konsekwentnie realizuje cele, które nieustająco sobie wyznacza.
Praca społeczna jest dla niej ogromnie ważnym zobowiązaniem i wyzwaniem. Dzięki niej stale się rozwija i odnajduje sens pomagania innym.

Roman SAWICKI    Strażak i działacz społeczny od dziecka, muzyk. Już jako uczeń szkoły podstawowej grał na werblach w orkiestrze OSP Sieradz. Jesienią 2014 roku z jego inicjatywy powstała Kapela Podwórkowa “Pożarniki”.
Od początku zyskała sobie szerokie grono sympatyków, a w szczególności seniorów.
W 2019 roku zorganizował IV już Galę Kapel Podwórkowych, która zgromadziła ponad 1000 widzów.
Kilkukrotnie w bieżącym roku kapela koncertowała w Sieradzu, gromadząc zawsze liczną publiczność.
Kapela promowała Sieradz na przeglądach kapel w kilku miejscach w kraju. Uwieńczeniem pracy w bieżącym roku było wydanie płyty z utworami o tematyce Sieradzkiej.
Edward SZYDZISZ    Jako osoba o dużej wrażliwości na los najsłabszych wspierał i wspiera w sposób wielowymiarowy działalność związaną z pomocą dziecku i rodzinie m.in. poprzez pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych, wskazywanie obszarów do zagospodarowania na działalność opiekuńczą i pomocową, pomoc w organizacji imprez, wypoczynku oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Jednym z priorytetów w osobistym zaangażowaniu w pracę na rzecz innych jest wspieranie działalności środowiskowych ognisk wychowawczych prowadzonych przez TPD, które pomagają dzieciom i ich rodzicom poprzez różne formy prowadzonych zajęć opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych oraz dożywianie.
Swoją osobą daje przykład innym społecznikom, jak angażować się z pasją i oddaniem w sprawy osób potrzebujących wsparcia.

Agnieszka WRÓBEL    Od wielu lat prężnie działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Stara się być wsparciem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz ich rodzin.
Wyróżnia ją ambicja oraz dojrzałe spojrzenie na potrzeby społeczności lokalnej. Swoją bezinteresownością, optymizmem i charyzmą „zaraża" innych. Z wielkim entuzjazmem podejmuje wszelką działalność charytatywną i potrafi włączyć w nią wiele osób.
Życzliwa i uśmiechnięta, zawsze chętna aby „być" dla drugiego człowieka. Jest inicjatorką i założycielką Klubiku dla rodziców działającego w placówce oświatowej. Systematycznie spotyka się z rodzicami, którzy mogą liczyć na jej wsparcie, zrozumienie i pomoc. Rozmowa z osobami, które borykają się z wieloma problemami związanymi z niepełnosprawnością ich dzieci, daje jej siłę i wiarę w słuszność swych działań i inicjatyw. Praca na rzecz osób niepełnosprawnych jest jej świadomym życiowym celem i wyborem.


Może Cię zainteresować

81. Rocznica napaści Rosji Radzieckiej na Polskę Relacje

81. Rocznica napaści Rosji Radzieckiej na Polskę

Modernizacja oświetlenia na ul. Piastowskiej Inwestycje

Modernizacja oświetlenia na ul. Piastowskiej

Pomoc dla rolników Komunikaty

Pomoc dla rolników

Sieradz Lubię – Lato w mieście Rozrywka

Sieradz Lubię – Lato w mieście

Komentarze