Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Sieradzki Aktywator Młodzieżowy

Sieradzki Aktywator Młodzieżowy

Urząd Miasta w Sieradzu ogłasza rozpoczęcie pilotażowego programu mikrograntów SAM (Sieradzki Aktywator Młodzieżowy), który skierowany jest do młodzieży na poziomie szkół podstawowych (7 i 8 klasa) oraz ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe, zespoły szkół, inne).

Partnerem akcji są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Celem programu jest wsparcie działań społecznych i obywatelskich
Jakie projekty mogą być realizowane w ramach SAM?
- kultura, sport i rekreacja
- ochrona i promocja zdrowia
- poprawa stanu środowiska i ochrona zwierząt
- podniesienie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.
Warunki udziału w konkursie.
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie:
a) Wniosku w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu: https://sieradz.eu/
b) poprawnie wypełnionego formularza dotyczącego budżetu projektu
* ze środków programu SAM nie mogą być sfinansowane koszty osobowe Koordynatora i twórców projektu
** Placówkę edukacyjną do uczestnictwa w projekcie zgłasza nauczyciel danej szkoły, zwany dalej Koordynatorem (daną szkołę może reprezentować więcej niż jedna grupa uczniów wraz z Koordynatorem; grupa powinna składać się z min. 3 osób).
Koordynator jest osobą, z którą Organizatorzy będą się kontaktować w czasie trwania programu.
2. Wniosek może być złożony wyłącznie przez autora projektu. W przypadku grup uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych osobą upoważnioną do złożenia Wniosku jest opiekun grupy - Koordynator.
Terminy:
Do 23 czerwca 2023r. Składanie wniosków
Do 31 sierpnia 2023 r. Rozstrzygnięcie naboru i poinformowanie o zakwalifikowanych projektach; podpisanie umów.
1 września – 30 listopada Realizacja projektów.


 Kryteria oceny:
- logiczny opis działań (społeczna potrzeba realizacji projektu, jasny i klarowny sposób prezentacji projektu, pomysłowość i oryginalność, zaangażowanie uczniów w realizację projektu, zaangażowanie innych podmiotów/grup, promocja projektu)
- przejrzystość budżetu
Komisja oceniająca projekty:
Urząd Miasta w Sieradzu powoła komisję kwalifikującą projekty do realizacji
Maksymalna kwota dofinansowania grantu przeznaczona na udokumentowane wydatki związane z wcześniej zaakceptowaną realizacją projektu - wynosić będzie 1500 zł

Spośród nadesłanych projektów zrealizowanych zostanie do 10 projektów.

Wypełnij formularzMoże Cię zainteresować

Dobre wieści dla rowerzystów Inne

Dobre wieści dla rowerzystów

Rozrywkowy koniec wakacji Inne

Rozrywkowy koniec wakacji

Sieradz w młodych, młodzi w Sieradzu Inne

Sieradz w młodych, młodzi w Sieradzu

Biznes Mikser 2023 - Sieradz Gospodarka

Biznes Mikser 2023 - Sieradz

Komentarze