Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Sieradzanie stawiają na "Czyste powietrze"

Sieradzanie stawiają na "Czyste powietrze"

Wprawdzie zaczął się sezon grzewczy, ale na wymianę "kopciucha" nigdy nie jest za późno. Warto pójść w ślady tych kilkuset sieradzan, którzy w tym roku złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Bankiem Światowym i Polskim Alarmem Smogowym, przygotował kolejną odsłonę rankingu pokazującego popularność programu "Czyste Powietrze" w poszczególnych gminach. W zestawieniu tym, obejmującym trzeci kwartał tego roku, Sieradz plasuje się na 131 miejscu w Polsce. W tym czasie sieradzanie złożyli 74 wnioski o wymianę źródeł ciepła. Łącznie, od początku roku, wnioski takie złożyło już 196 gospodarstw domowych.

W ramach wcześniejszych edycji programu wymieniono blisko 350 pieców, a wysokość przyznanych dotacji przekroczyła 2,5 mln zł.
Czasu na wymianę "kopciuchów" nie pozostało już wiele. W uchwale antysmogowej Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi podano graniczne terminy wymian starych urządzeń, które obowiązują i wchodzą w życie:
 - od 1 stycznia 2022 eksploatować można tylko kotły i kominki spełniające wymogi uchwały, czyli posiadające unijny EKOPROJEKT.
 - do 1 stycznia 2023 mieszkańcy województwa łódzkiego muszą pozbyć się kotłów pozaklasowych  tzw.„kopciuchów”, niespełniających wymogów emisyjnych normy PN-EN 303-5:2012. Najprościej podsumowując od tego dnia obowiązuje zakaz palenia w zwykłych piecach. 
 Dla urządzeń zamontowanych przed 1 maja 2018 właściciele kotłów chcąc zachować je w swoich instalacjach muszą je do 1 stycznia 2025 wyposażyć w odpowiednie urządzenia filtrujące redukujące emisję pyłów (chyba, że spełniały przed montażem wszystkie rygorystyczne wymagania).   
 Natomiast data 1 stycznia 2027 to graniczny termin do wymiany i pozbycia się  wszystkich pozostałych pieców i kotłów posiadających Klasy 3 i 4.
Przypomnijmy, że "Czyste Powietrze" to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. W jego ramach można uzyskać wsparcie m.in. na montaż nowego źródła ciepła, np. kotłów gazowych, pomp ciepła czy kotłów olejowych.
Co bardzo istotne -  zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację, wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące programu "Czyste Powietrze" można uzyskać w Urzędzie Miasta Sieradz – II piętro pokój 49, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.  Osobą wskazaną do kontaktu jest p. Magdalena Chrzanowska, tel. (43) 826 61 49, e-mail: czystepowietrze@sieradz.eu.
Zakres działalności Punktu:

    przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
    pomoc w przygotowaniu wniosku wraz z Wnioskodawcą pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
    weryfikacja wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami,
    pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
    doradztwo w zakresie programu Czyste Powietrze,
    wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu.

Więcej informacji na stronie: https://sieradz.eu/czyste-powietrze


Może Cię zainteresować

Spotkanie Kultura

Spotkanie

Stypendia i nagrody dla sieradzkich sportowców Sport

Stypendia i nagrody dla sieradzkich sportowców

Strefa na Zdrowie Polpharmy – bezpłatne badania w Sieradzu! Zdrowie

Strefa na Zdrowie Polpharmy – bezpłatne badania w Sieradzu!

Nabór do projektu „Pracuj u siebie!” przedłużony Inne

Nabór do projektu „Pracuj u siebie!” przedłużony

Komentarze