Post

aktualność

Aktualność Sieradz wysoko w rankigach zamożności

Sieradz wysoko w rankigach zamożności

Miasto Sieradz jeszcze nigdy w historii publikacji rankingu "Najbogatszych samorządów" nie znajdowało się tak wysoko. Bardzo wysoko sieradzki samorząd uplasował się również w "Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018", stworzonego na potrzeby V Europejskiego Kongresu Samorządów.

Ranking publikowany jest corocznie przez czasopismo "Wspólnota". W najnowszym, obejmującym rok 2018, Sieradz w kategorii miast powiatowych uplasował się na 131 miejscu z dochodem na jednego mieszkańca w wysokości 2981,51 zł. - Cieszy mnie to bardzo, że nasz wysiłek, polegający na stałym dążeniu do rozwoju miasta przynosi rezultaty. Klimat, który tworzymy w mieście dla inwestorów, plus działania, które podejmują oni sami, zarówno Ci, którzy w mieście są od lat, jak i Ci nowi, powoduje, że postrzeganie Sieradza jest coraz lepsze, co pokazują też rankingi - cieszy się Paweł Osiewała, Prezydent Sieradza. Cieszyć jest się z czego, bo nasze miasto tak wysoko w rankingu zamożności Jednostek Samorządu Terytorialnego jeszcze nie było. Dla porównania za rok 2018 dochody per capita, plasowały Sieradz na 198 pozycji, a w 2013 było to 225 miejsce.
- W porównaniu z 2014 r. dochody gmin wzrosły już o prawie 40 proc. Patrząc przez pryzmat dochodów, 2018 r. był dobry dla samorządów. W naszym rankingu pominięte zostały dotacje celowe, które zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z dotacji unijnych, maja chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wielka inwestycja współfinansowana z dotacji UE potrafi wywindować dochody i nie ma to nic wspólnego z trwałym wzrostem - tłumaczą autorzy rankingu.

Najbogatszym miastem powiatowym w Polsce są Polkowice. W województwie łódzkim najwyższą pozycję zajął zaś Wieruszów. Sąsiednia dla Sieradza Zduńska Wola uplasowała się na 237 miejscu (2687,62 zł).  

W drugim z rankingów Sieradz znalazł się na 50 miejscu w kategorii gmin miejskich. Jest to najwyższa pozycja ze wszystkich samorządów województwa łódzkiego. Dla porównania Zgierz znalazł się na 54 miejscu, Bełchatów na 77 a Zduńska Wola na 185 r. Autorzy tego rankingu brali pod uwagę m.in. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia czy udział środków europejskich w wydatkach ogółem. 

Może Cię zainteresować

Dezynfekcja "Zielonego Ryneczku" Relacje

Dezynfekcja "Zielonego Ryneczku"

Sieradz w czasie pandemii 29.04.2020 Inne

Sieradz w czasie pandemii 29.04.2020

Sieradz lubię TV - 6.07.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 6.07.2020

Projekt przebudowy SCK i zakup nagłośnienia z dofinansowaniem Inwestycje

Projekt przebudowy SCK i zakup nagłośnienia z dofinansowaniem

Komentarze