Post

aktualność

Aktualność Sieradz w geotermalnej awangardzie

Sieradz w geotermalnej awangardzie

- Chcemy aby Sieradz, pod względem wykorzystania geotermii, stał się modelowym rozwiązaniem na skalę krajową – mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Szanse na to są coraz większe bo dwa sieradzkie wnioski dotyczące wykorzystania ciepła płynącego z ziemi przeszły pozytywnie pierwsze oceny.

O postępach prac związanych z geotermią opowiedzieli Paweł Osiewała, Artur Michalski - zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, Krzysztof Ciebiada - poseł Sejmu RP oraz Rafał Matysiak, zastępca prezydenta Miasta. O dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stara się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu. Dwa projekty związane z wykorzystaniem zasobów wód geotermalnych w naszym mieście opiewają na łączną kwotę prawie 81 mln zł, z czego wsparcie z Funduszu mogłoby pokryć blisko 35 mln zł. – Zrozumienie dla naszych wniosków ze strony NFOŚiGW mocno napawa nas optymizmem – przyznaje prezydent.

Sieradzkie wnioski przeszły już pozytywnie oceny. Ten dotyczący budowy na ul. Zachodniej modułu kogeneracyjnego jest już na liście rankingowej. Drugi, związany z budową, także na ul. Zachodniej, ciepłowni geotermalno-biomasowej, przeszedł ocenę formalną. – Odwiert badawczy w Sieradzu pokazał, że temperatura wody jest dobra, a jej mineralizacja jest znakomita. W ciągu najbliższych tygodni będziemy mogli przedstawić ocenę merytoryczną. Są bardzo duże szanse, że projekt będzie oceniony pozytywnie, ponieważ spełnia wszelkie wymogi i jest bardzo dobrze przygotowany. Oczekiwania dotyczące odwiertu badawczego potwierdziły się, a w zasadzie są lepsze niż zakładaliśmy. Na ten sezon grzewczy nie uda się tego zrealizować, ale może już na następny całość może być już gotowa  – wyjaśnia Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.
Projekt dotyczący budowy ciepłowni geotermalno-biomasowej wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2 zakłada wybudowanie nowego budynku przeznaczonego wyłącznie na urządzenia i technologię związaną z geotermią. Praca projektowanej ciepłowni opierać się będzie na eksploatacji wody termalnej za pomocą dubletu geotermalnego, tj. systemu dwuotworowego składającego się z otworu eksploatacyjnego (produkcyjnego) oraz zatłaczającego (chłonnego). Ciepłownia geotermalno-biomasowa służyć będzie jako centralne źródło ciepła produkowanego z ciepła geotermalnego. Wspomniany otwór zatłaczający miałby zostać dowiercony w pobliżu istniejącego już odwiertu Sieradz GT-1, który powstał w 2018 r. Jego głębokość ma wynosić ponad 1500 m. Celem planowanej inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury sieci ciepłowniczej. Wykorzystanie lokalnie dostępnego źródła energii bezpośrednio wpisuje się w szereg polityk sektorowych Polski oraz Unii Europejskiej.

Drugi z projektów – budowa modułu kogeneracyjnego – jest bezpośrednio powiązany z pierwszym z przedsięwzięć. Kogeneracja to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Projekt sieradzkiej spółki obejmuje budowę modułu kogeneracyjny o mocy elektrycznej 0,9 MWe oraz cieplnej 1,1 MWt na gaz ziemny. Celem inwestycji jest zmniejszenie emisyjności systemu ciepłowniczego w Sieradzu, co ma być efektem zmniejszenia wykorzystania obecnie stosowanych kotłów węglowych oraz właśnie zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji do zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej. – Realizacja obu projektów, to ograniczenie zużycia węgla o 85 proc. Tyle bowiem energii cieplnej pozyskiwalibyśmy ze źródeł odnawialnych – podkreśla prezydent.

- Te inwestycje są niezwykle ważne, bo wpływają na to, jakim powietrzem będziemy oddychać - zaznacza Krzysztof Ciebiada. 

To nie jedyny pozytyw z inwestycji. Ważne są również aspekty ekonomiczne nie tylko dla samej spółki, ale również dla mieszkańców. – W jakieś perspektywie projekt realizowany tutaj w Sieradzu, może wpłynąć na obniżenie cen energii cieplnej. Nie mówię tego bez podstaw. Przykładem tego jest tutaj geotermia podhalańska, gdzie ceny dostarczenia ciepła do mieszkańców w ostatnich latach spadały – zaznacza Artur Michalski.

Warto podkreślić, że modułowość inwestycji (gaz, biomasa, geotermia) pozwoli wykorzystywać każdy z modułów niezależnie od pozostalych.

Przypomnijmy, że wykonany na zlecenie Gminy Miejskiej Sieradz w 2018 roku badawczo-eksploatacyjny otwór geotermalny Sieradz GT-1, pozwolił na zbadanie parametrów wód geotermalnych pod Sieradzem. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 249 m3/h wody geotermalnej o temperaturze ok. 51,8°C na wypływie i mineralizacji około 2,6 g/dm3. Otwór ten zostanie wykorzystany jako eksploatacyjny (produkcyjny) w pracy przyszłej ciepłowni geotermalno-biomasowej.
Może Cię zainteresować

Oczyszczacz w świetlicy "Dziesiątki" Zdrowie

Oczyszczacz w świetlicy "Dziesiątki"

Zmiana godzin pracy Urzędu w Wigilię Komunikaty

Zmiana godzin pracy Urzędu w Wigilię

Sieradzki Wolontariusz Roku 2019. Dzielą się sobą Relacje

Sieradzki Wolontariusz Roku 2019. Dzielą się sobą

Wandal poszukiwany Komunikaty

Wandal poszukiwany

Komentarze