Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Sieradz Lubię

Tylko nieliczni potrafią pokochać Sieradz od razu. To wymagające miasto. Takie, które trzeba odkryć, poznać historyczne zaułki i zauroczyć się tak bardzo, by powrócić tu raz jeszcze. Wiedział o tym sam Mistrz Antoine Cierplikowski, który mieszkając w Paryżu, podróżując po największych miastach świata, nie zapomniał o swoim ukochanym mieście w centrum Polski.

Tworząc współczesny Sieradz czerpiemy z czasów minionych. Dla nas jest to naturalne, gdyż żyjemy w jednym z najstarszych miast Polski. Jednocześnie śmiało patrzymy w przyszłość, chętnie sięgając po innowacyjne rozwiązania. Pomysłem, który łączy te starania i ma na celu budowanie marki miasta jest Sieradz Open Hair Festival, którego patronem jest sieradzanin Antoni „Antoine” Cierplikowski, wybitny fryzjer i stylista.

Tak jak Antoine konsekwentnie budował swoja markę, tak i Sieradz buduje własną, korzystając z doświadczeń Mistrza. Już dziś owocują nasze strategiczne decyzje dotyczące rozwoju 44-tysięcznego Sieradza, miasta leżącego w centrum Polski, nad rzeką Wartą. Miasta pełniącego rolę ważnego ośrodka administracyjno – gospodarczego w Łódzkiem.
Jednocześnie z szacunkiem odnosimy się do czasów przeszłych pamiętając o tożsamości Sieradza. Turystów zaprasza zrewitalizowana Starówka i Wzgórze Zamkowe, malownicze ścieżki rowerowe i parki. Spacer po mieście to wreszcie rzeka Warta, która wyznacza rytm miasta – niezwykle mocny i konsekwentny kierunek: „Sieradz gościnny dla rozwoju”.

Sieradz już od czasów Piastów ściśle związany był z rzeką Wartą. Miasto unosi się nad jej doliną wieżami gotyckich kościołów i współczesnych budynków mieszkalnych. Niepowtarzalność i zróżnicowanie przyrodniczo-krajobrazowe doceniane jest i chronione, co znajduje swój wyraz w istnieniu Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i licznych pomników przyrody.

Sieradz to nie tylko bogata przyroda, to także współżyjący z nią od wieków mieszkańcy. Pamiątką po minionych pokoleniach sieradzan są zabytki w postaci gotyckich i barokowych kościołów, klasycystycznych dworów czy mieszczańskich kamieniczek.

Zapraszamy do odkrywania Sieradza, do poznania historycznego i nowoczesnego oblicza naszego Miasta.

"Sieradz lubię" to także biuletyn wydawany przez Urząd Miasta w Sieradzu. Publikacja jest źródłem informacji o tym, co dzieje się w mieście, dedykowaną przede wszystkim sieradzanom. Biuletyn w nakładzie 15 tys. sztuk dystrybuowany jest w formie bezpłatnej bezpośrednio do domów i skrzynek pocztowych mieszkańców Sieradza. Poniżej można pobrać wersję elektroniczną biuletynu.

Biuletyn 2023 r.Biuletyn z 2018 r.

Sieradz lubię - kwiecień 2018


Sieradz lubię - lipiec 2018Sieradz lubię - październik 2018

Biuletyn z 2019 r.

Sieradz lubię 1/2019

Sieradz lubię 2020

Sieradz lubię 2021


Komentarze