Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Sieradz liderem nowego porozumienia

Sieradz liderem nowego porozumienia


ZIT to skrót od powołanego dzisiaj w Sieradzu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W jego skład weszło 10 gmin, które dzięki porozumieniu mogą korzystać ze wsparcia finansowego na wspólne projekty – choćby na transport publiczny czy poprawę stanu środowiska przyrodniczego . ZIT umożliwi korzystanie ze wsparcia finansowego na wspólny transport publiczny czy poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmuje gminy: Miasto Sieradz, Miasto Zduńska Wola, Gminę Łask, Gminę Sieradz, Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Gminę i Miasto Szadek, Gminę Wodzierady, Gminę Buczek, Gminę Sędziejowice. Został powołany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask, który został wyznaczony w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 i stanowi jeden z obszarów strategicznej interwencji.

 

- Spotykamy się z dobrym przekazem, ponieważ pracując nad strategią Województwa Łódzkiego, zastanawialiśmy się, jak skonstruować to, co za chwilę będzie dla Was bardzo ważne. A zatem Miejskie Obszary Funkcjonalne to była ta myśl, która się wtedy pojawiła. Cieszę się, bo ta inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Obszar pomiędzy Sieradzem a Łaskiem jest tym terenem, który do MOF doskonale się nadaje. Państwo pierwsi odpowiedzieliście na nasze pytanie i rozpoczęli z nami dialog. Daliście sygnał innym częściom naszego województwa. My jako władze tego województwa dajemy perspektywę działania, ale to Państwo musicie tę perspektywę zapełnić – mówił Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Porozumienie powołujące Związek ZIT określa zasady współpracy samorządów, w tym przygotowanie Planu Działań ZIT lub strategii rozwoju ponadlokalnego, która będzie podstawowym dokumentem umożliwiającym aplikowanie o dofinansowanie projektów. Zadaniem Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest m.in. kreowanie polityki rozwoju czy przygotowanie Planu Działań ZIT / Strategii MOF w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne
i planistyczne.

- Jest to dla nas ogromne wydarzenie i szczęśliwy dzień. Funkcjonowanie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych to ogromny zastrzyk gotówki. Na szybko licząc to będzie dwieście kilkadziesiąt milionów, które zostanie spożytkowane przez dziesięć samorządów, które uczestniczą w tym przedsięwzięciu. Zapewniam, że mamy świadomość, jak ważne są priorytety przewidziane dla tego działania. Wszystkie one są głęboko w naszych sercach, zwłaszcza ekologia, bo to na nią ma być przeznaczono 30 proc. środków, którymi będziemy dysponować. Z całą pewnością zostaną one dobrze spożytkowane – mówił Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

W perspektywie finansowej 2021 - 2027 jednym z instrumentów wspierających rozwój terytorialny są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa, warunkiem realizacji ZIT jest zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, czyli Związku ZIT. Jego powołanie w ramach *Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola – Łask umożliwi korzystanie ze wsparcia finansowego na:

- rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasta i ich obszary funkcjonalne,

- poprawę stanu środowiska przyrodniczego,

- zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym.

 

Realizacja zadań w formule ZIT, może w istotny sposób wpłynąć na rozwój całego regionu. Inwestycje mogą być realizowane przez ZIT zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. Liderem Związku ZIT jest Miasto Sieradz.

Może Cię zainteresować

Dzień Edukacji Narodowej. Nauczyciele nagrodzeni Edukacja

Dzień Edukacji Narodowej. Nauczyciele nagrodzeni

Piątkowska i Sternfelda do przebudowy Inwestycje

Piątkowska i Sternfelda do przebudowy

Wiemy, kto przygotuje projekt nowego placu zabaw Inwestycje

Wiemy, kto przygotuje projekt nowego placu zabaw

Mały Wielki Człowiek Inne

Mały Wielki Człowiek

Komentarze