Post

aktualność

Aktualność Sesja RM. O budżecie i bonifikatach

Sesja RM. O budżecie i bonifikatach

W czwartek, 31 stycznia, na kolejnej sesji spotkają się sieradzcy radni miejscy. W programie obrad znalazły się m.in. zmiany w budżecie miasta czy ustalenie wysokości bonifikat udzielanych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

  Sesja rozpocznie się o godz. 13.00. Obrady odbędą się tradycyjnie w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza.

Porządek Sesji:
    Otwarcie Sesji.
    Przedstawienie porządku V  Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
    Przyjęcie protokółu z II, III, IV Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023
    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
    - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
    - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2019.
    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Podrzecze, Podwale, Wodna i Podzamcze w Sieradzu.
    Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków przyznanych pod warunkiem zwrotu.
    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu
    Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2019 na realizację projektu pn. "Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.
    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub spółdzielni mieszkaniowej.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2019 rok.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego  stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023.
    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 - 2023.
    Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
     Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Sieradzanki z brązem Sport

Sieradzanki z brązem

Program Czyste powietrze Komunikaty

Program Czyste powietrze

Coraz bliżej święta... Inne

Coraz bliżej święta...

Konsultacje społeczne - przebudowa drogi Komunikaty

Konsultacje społeczne - przebudowa drogi

Komentarze