Post

aktualność

Aktualność Sesja RM. O budżecie i bonifikatach

Sesja RM. O budżecie i bonifikatach

W czwartek, 31 stycznia, na kolejnej sesji spotkają się sieradzcy radni miejscy. W programie obrad znalazły się m.in. zmiany w budżecie miasta czy ustalenie wysokości bonifikat udzielanych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

  Sesja rozpocznie się o godz. 13.00. Obrady odbędą się tradycyjnie w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza.

Porządek Sesji:
    Otwarcie Sesji.
    Przedstawienie porządku V  Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
    Przyjęcie protokółu z II, III, IV Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023
    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
    - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
    - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2019.
    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Podrzecze, Podwale, Wodna i Podzamcze w Sieradzu.
    Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków przyznanych pod warunkiem zwrotu.
    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu
    Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2019 na realizację projektu pn. "Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.
    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub spółdzielni mieszkaniowej.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2019 rok.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego  stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023.
    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 - 2023.
    Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
     Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Nowe auto dla sieradzkich strażaków Relacje

Nowe auto dla sieradzkich strażaków

Kompostowniki 4.0 Komunikaty

Kompostowniki 4.0

Umowa na Solarisy podpisana Relacje

Umowa na Solarisy podpisana

Park linowy. Ostatni taki sezon Inwestycje

Park linowy. Ostatni taki sezon

Komentarze