Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Sesja Rady Miejskiej. Zmiany, analizy i oświadczenia

Sesja Rady Miejskiej. Zmiany, analizy i oświadczenia

W trybie zdalnym obradowali członkowie Rady Miejskiej w Sieradzu. W programie obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego

Radni w czasie wczorajszych obrad przyjęli uchwały w sprawie m.in.: przyjęcia informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2020/2021; przyjęcia informacji  z analizy  oświadczeń majątkowych; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza; w sprawie  zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021r.; określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz przyjęcia "Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" i "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022”. Odrzucany został zaś projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego.

Może Cię zainteresować

Zmiany w CEIDG Gospodarka

Zmiany w CEIDG

Modernizacja Orlego Stawu Inwestycje

Modernizacja Orlego Stawu

Sieradzki Wolontariusz Roku 2021 Relacje

Sieradzki Wolontariusz Roku 2021

Inauguracja nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Relacje

Inauguracja nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej

Komentarze