Post

aktualność

Aktualność Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

W piątek 28 września odbędzie się już LVII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Początek obrad o godz. 15.00

Radni miejscy spotkają się tradycyjnie w sali B (II piętro) Urząd Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1.

Porządek Sesji:

1.   Otwarcie Sesji.
2.   Przedstawienie porządku LVII  Sesji.
3.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.   Przyjęcie protokółu z  LV i LVI  Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
5.   Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
- odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
6.   Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
- o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie  zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
11.   Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Sieradza.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.
13.   Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
14.   Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Biorekultywacja stawu przy ul. Ogrodowej Komunikaty

Biorekultywacja stawu przy ul. Ogrodowej

Wycieczki ekologiczne. Zapraszamy Inne

Wycieczki ekologiczne. Zapraszamy

Piknik integracyjny 2019 Relacje

Piknik integracyjny 2019

Rajd rowerowy „Sieradz 1939 roku” Inne

Rajd rowerowy „Sieradz 1939 roku”

Komentarze