Post

aktualność

Aktualność Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

W piątek 28 września odbędzie się już LVII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Początek obrad o godz. 15.00

Radni miejscy spotkają się tradycyjnie w sali B (II piętro) Urząd Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1.

Porządek Sesji:

1.   Otwarcie Sesji.
2.   Przedstawienie porządku LVII  Sesji.
3.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.   Przyjęcie protokółu z  LV i LVI  Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
5.   Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
- odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
6.   Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
- o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie  zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
11.   Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Sieradza.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.
13.   Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
14.   Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

28. Finał WOŚP w Sieradzu Inne

28. Finał WOŚP w Sieradzu

To pewne. Budowa ronda w przyszłym roku Inwestycje

To pewne. Budowa ronda w przyszłym roku

Setne urodziny pani Emilii Inne

Setne urodziny pani Emilii

Budżet Sieradza na 2020 przyjęty Inne

Budżet Sieradza na 2020 przyjęty

Komentarze