Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Zmiany w statucie i... prezydium

Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Zmiany w statucie i... prezydium

Blisko cztery godziny obradowali miejscy radni podczas dzisiejszej sesji. Efekty? Odwołanie Arkadiusz Góraja z funkcji wiceprzewodniczącego Rady, zmiany w Statucie Miasta, przyznanie inicjatywy uchwałodawczej członkom Młodzieżowej Rady Miejskiej a także zmiana wynagrodzenia prezydenta Sieradza

Wniosek o odwołanie Arkadiusza Góraja (Koalicja Obywatelska) złożył, w imieniu radnych klubu Solidarne Miasto Sieradz, Mirosław Antoni Owczarek. Wniosek został również poparty przez część radnych z klubu PiS, w imieniu których głos zabrał Zbigniew Czarnecki. Samo głosowanie nad odwołaniem było już jednak prowadzone w trybie tajnym. Finalnie "za" zagłosowało 11 radnych, 5 było przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu, a trzech radnych nie wzięło udziału w głosowaniu (to było ostatnim punktem dzisiejszych obrad).

Wcześniej radni przyjęli uchwałę o wzroście wynagrodzenia prezydenta Sieradza, które w czerwcu 2018 r. zostało obniżone. Dzisiejsza zmiana pensji włodarza miasta to efekt zmian podjętych przez Sejm i Radę Ministrów, które podjęły decyzję w sprawie zwiększenia wynagrodzeń samorządowców. Po podwyżce prezydent Sieradza będzie zarabiał 20.130 zł. Jest to nieco nieco ponad 6,5 wynagrodzenia minimalnego. Dla porównania pensja poprzednich prezydentów miasta w niektórych latach stanowiła ponad 12 minimalnych wynagrodzeń (2004) czy blisko 9 w 2011.

Radni miejscy zagłosowali również za udzieleniem Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Sieradzu (ta swoje pierwsze posiedzenie w nowej kadencji odbyła 18 listopada) inicjatywy uchwałodawczej. Zmieniony, głównie w zakresie funkcjonowania Rady Miejskiej i jej komisji został również Stat Miasta.
W porządku obrad znalazła się także uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Sieradz wkładu niepieniężnego   do   Społecznej   Inicjatywy   Mieszkaniowej   Łódzkie   spółka   z   ograniczoną odpowiedzialnością   w   postaci   prawa   własności   nieruchomości   zlokalizowanej   w   Sieradzu   przy ul. Sikorskiego a także  uchwała  w   sprawie  pokrycia   części   kosztów   gospodarowania   odpadami   komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z dochodów własnych Miasta na ten cel ma trafić 870 tys. zł.

Transmisja z obrad będzie dostępna tutaj.

Może Cię zainteresować

Wiosenne porządki w Sieradzu Gospodarka

Wiosenne porządki w Sieradzu

Poidła dla piesków Komunikaty

Poidła dla piesków

Rocznica katastrofy smoleńskiej Inne

Rocznica katastrofy smoleńskiej

OZE dla mieszkańców Inwestycje

OZE dla mieszkańców

Komentarze