Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Sesja Rady Miejskiej. Podatki i zmiany w budżecie

Sesja Rady Miejskiej. Podatki i zmiany w budżecie

Sprawy dotyczące podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek podatku od nieruchomości zdominowały wtorkowe obrady Rady Miejskiej w Sieradzu.

Uchwała związana z gospodarowaniem odpadów komunalnych znalazła się w programie obrad z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania systemu ich gospodarowania. Wpływ na to ma m.in. wzrost opłaty za składowanie odpadów, wzrost płacy minimalnej, wyższe ceny energii elektrycznej czy rosnące wymagania wobec składowisk. Wpływy z tytułu opłat za pierwsze osiem miesięcy 2021 r. wyniosły nieco ponad 6,5 mln zł, podczas gdy koszty (poniesione w okresie styczeń - wrzesień 2020 r.) sięgnęły ponad 7,8 mln zł.
Według projektu uchwały od listopada tego roku stawka opłat za odpady posegregowane miała wynosić 26 zł, a w przypadku śmieci niesegregowanych 52 zł. Zaproponowane zmiany nie zostały jednak przyjęte. Za uchwałą zagłosowało 10 radnych, a 11 było przeciwnych.

Górne granice stawek podatkowych obowiązujących w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ten wyniósł 103,9, co oznacza wzrost cen o 3,9 proc. W związku z tym wzrosły maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2021 r. Stanowią one istotne źródło finansowania budżetu miejskiego, a co za tym idzie również inwestycji realizowanych w Sieradzu.
W przypadku stawek podatku od nieruchomości w odniesieniu do budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wzrost wyniesie 2 proc, a więc będzie niższy niż wskaźnik przyjęty przez Prezesa GUS. Wpływ na taką decyzję miały m.in. negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z pandemią COVID-19. Zakładając więc, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w budynku o powierzchni 1.000 m kw., na działce o powierzchni 30 arów, zapłaci więc w skali roku o 510 zł więcej. Natomiast w pozostałych przypadkach wskaźnik wzrostu wyniesie wspomniane już 3,9 proc.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw było 6 a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Radni ponadto zajęli się zmianami w tegorocznym budżecie Miasta Sieradza.


Może Cię zainteresować

Obradowali Radni Miejscy Rada Miejska

Obradowali Radni Miejscy

Sieradz lubię TV - 10.08.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 10.08.2020

Sieradz lubię TV - 17.09.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 17.09.2020

Sukces młodej pianistki Inne

Sukces młodej pianistki

Komentarze