Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Sesja Rady Miejskiej. Mieszkania i odpady komunalne

Sesja Rady Miejskiej. Mieszkania i odpady komunalne

Ponad 3 godziny trwała XXXVI sesja Rady Miejskiej. Zorganizowane w trybie zdalnym obrady poświęcone zostały m.in. przyjęciu Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Sieradza na lata 2021-26 a także kwestiom związanym z odbiorem odpadów komunalnych.

Za przyjęciem planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zagłosowało 13 radnych, 1 osoba była przeciwna a 7 rajców wstrzymało od głosu. Co znajduje się w programie? Zawiera on założenia dotyczące zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, począwszy od zmian liczbowych zasobu komunalnego oraz jego stanu technicznego, poprzez zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, politykę czynszową, remontową, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wskazanie innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem. Opracowanie Programu pozwoli na prowadzenie prawidłowej polityki zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Sieradz w latach 2021-2026. Według przyjętych przez radnych założeń do tego dokumentu, w ciągu następnych pięciu lat, powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miasto Sieradz wzrośnie o ponad 3 tys. metrów kwadratowych.

W czasie sesji sporo miejsca poświęcono sprawom utrzymania czystości w mieście oraz systemowi odbierania odpadów komunalnych. Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z przyjętą uchwałą wymienione wyżej nieruchomości zostały wyłączone z tzw. gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych, co umożliwi właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zawieranie indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W czasie sesji przyjęto również uchwałę ustalającą stawki odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Stawki te zostały zmniejszone.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii. Według przyjętego harmonogramu nowa strategia ma być zaprezentowana radnym oraz mieszkańcom w czerwcu przyszłego roku.

Relacje filmowe z sesji można oglądać na kanale Youtube - Rada Miejska w Sieradzu.

Może Cię zainteresować

#Paczka dla szpitala w Sieradzu Relacje

#Paczka dla szpitala w Sieradzu

Nowy sprzęt nagłaśniający w SCK Inwestycje

Nowy sprzęt nagłaśniający w SCK

Komunikat w sprawie wody Komunikaty

Komunikat w sprawie wody

Betlejemskie światło pokoju w magistracie Inne

Betlejemskie światło pokoju w magistracie

Komentarze