Post

aktualność

Aktualność Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

28 czerwca 2018 roku o godz. 14.00 w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1 odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018.

Porządek Sesji:

  Otwarcie Sesji.
  Przedstawienie porządku LII Sesji.
  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  Przyjęcie protokółu z LI Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
  Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
  Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający gminie miasto Sieradz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Sieradza.
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, 11 Listopada, Braterstwa Broni i Bohaterów Września w Sieradzu.
  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Pawła II, Alei Grunwaldzkiej, Broniewskiego i Spółdzielczej w Sieradzu – Węzeł strategiczny „Grunwaldzki”.
  Komunikaty i ogłoszenia.
  Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Życzliwe przedszkolaki w urzędzie Edukacja

Życzliwe przedszkolaki w urzędzie

Coraz bliżej święta... Inne

Coraz bliżej święta...

Mieszkanie Plus. Ankieta dla mieszkańców Inwestycje

Mieszkanie Plus. Ankieta dla mieszkańców

Nowy autobus w MPK Sieradz. Wygodnie i ekologicznie Inwestycje

Nowy autobus w MPK Sieradz. Wygodnie i ekologicznie

Komentarze