Post

aktualność

Aktualność Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna

W środę (19 czerwca) na kolejnej w tej kadencji obradach zbiorą się członkowie Rady Miejskiej w Sieradzu. Głównym punktem obrad będzie udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

Początek sesji wyznaczono na godz. 15.00. Miejscy radni spotkają się tradycyjnie w sali B na II piętrze budynku magistratu.

Porządek Sesji:

1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przedstawienie porządku XI  Sesji.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Przyjęcie protokółu z  X Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
5.    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
- odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
6.    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
- o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2018r.
10.    Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina miasto  Sieradz oraz nadania mu statutu oraz zmiany uchwały w sprawie opłat z tytułu korzystania ze żłobka  prowadzonego przez gminę miasto Sieradz.
11.    Podjecie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków                          i zasad korzystania z tych obiektów.
12.    Podjęcie  uchwaly w w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza.
13.    Debata nad raportem  o stanie Gminy Miasto Sieradz za rok 2018.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Prezydentowi Miasta Sieradza wotum zaufania.
15.    Procedura absolutoryjna:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego miasta Sieradza za 2018 r., wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2018 r.,
po uprzednim zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
a) sprawozdania finansowego  za rok 2018 r.;
b) sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2018 r.;
c) informacji o stanie  mienia miasta Sieradza według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ;
d) uchwały Nr IV/63/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia  2019 r. w sprawie opinii o  sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Sieradza za  2018 rok.
2) Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza absolutorium za 2018 rok, po uprzednim zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
a) wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza;
b) uchwały Nr IV/93/2019 r. z dnia 27 maja 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  w sprawie  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu o udzielenie absolutorium  Prezydentowi Miasta Sieradza za 2018 rok.
16. Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Zmiana godzin pracy Urzędu w Wigilię Komunikaty

Zmiana godzin pracy Urzędu w Wigilię

Spotkanie noworoczne i nagrody Prezydenta Sieradza Relacje

Spotkanie noworoczne i nagrody Prezydenta Sieradza

O małym ZUS plus i e-zwolnieniach Inne

O małym ZUS plus i e-zwolnieniach

Awaria kolektora usunięta Komunikaty

Awaria kolektora usunięta

Komentarze