Post

aktualność

Aktualność Sekretarze miast i gmin o bieżących problemach

Sekretarze miast i gmin o bieżących problemach

Jak zarządzać zasobami ludzkimi? Rekrutacja w samorządzie – jak samorząd radzi sobie z aktualną trudną sytuacją na rynku pracy przy obsadzaniu wolnych urzędniczych stanowisk pracy? Co samorząd oferuje, aby przyciągnąć potencjalnych kandydatów? - te i inne kwestie będą poruszane podczas jednego z paneli dyskusyjnych w czasie IV Krajowego Kongresu Sekretarzy w Warszawie. Wśród panelistów będzie Jarosław Trojanowski, sekretarz Miasta Sieradza.

Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską, skierowanym do sekretarzy JST. Jego celem jest integracja środowiska sekretarzy, wymiana doświadczeń oraz debata wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych. Program Krajowego Kongresu Sekretarzy, jak co roku, powstaje w dialogu ze środowiskiem sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego z całej Polski i pod przewodnictwem Krajowej Rady Forów Sekretarzy. Fundacja stara się odzwierciedlać pełne spektrum ważnych zagadnień dla administracji samorządowej. Dążymy do tego, aby Kongres był miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na przepisy prawa oddziałujące na funkcjonowanie samorządów.

Kongres organizowany jest w dniach 19-20 września w Warszawie.

Może Cię zainteresować

Ary Sternfeld. Tak Go widzę - konkurs Inne

Ary Sternfeld. Tak Go widzę - konkurs

Pamięci sieradzkich zakładników Relacje

Pamięci sieradzkich zakładników

80. rocznica rozpoczęcia II wojny światowej Relacje

80. rocznica rozpoczęcia II wojny światowej

Będzie rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 Inwestycje

Będzie rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 4

Komentarze