Post

aktualność

Aktualność Rządowe pieniądze na ul. Żabią

Rządowe pieniądze na ul. Żabią

Miasto Sieradz otrzymało prawie 2 mln zł dotacji celowej na przebudowę ul. Żabiej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Przebudowa ul. Żabiej w Sieradzu to szeroki zakres prac dla wykonawcy, w tym roboty drogowe, instalowanie znaków drogowych, malowanie nawierzchni, rurociągi do odprowadzania wody burzowej, instalacje zasilania elektrycznego, instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul. Żabiej na całej długości od ul. Szewskiej do ul. Sienkiewicza oraz przebudowę łącznika od ul. Żabiej do ul. Dominikańskiej. Prace polegać będą na wykonaniu robót przygotowawczych pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych związanych z budową jezdni, zjazdów, chodników, ciągu pieszo–jezdnego, wykonanie koryta oraz warstw wzmacniających podłoże i warstw podbudowy, ustawienie krawężników i obrzeży. Firma Bud-Trans wykona roboty nawierzchniowe związane z budową jezdni, zjazdów, chodników, utwardzeń, ścieków przy krawężnikach. Co ważne zakres prac obejmuje także regulację urządzeń w drodze i wymianę elementów odwodnienia liniowego. Na ul. Żabiej uregulowana zostanie kanalizacja deszczowa i odwodnienia, pojawi się nowe oświetlenie.

Wartość kontraktu opiewa na 3 210 000 zł brutto.Przetarg na wykonanie prac wygrała sieradzka firma Bud-Trans.

Wartość dotacji celowej to 1 916 188,00 PLN (jest to 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 2 395 235,00 PLN )

Sieradzki wykonawca ma czas do 31 października 2018 roku.

Może Cię zainteresować

Street workout w Parku Broniewskiego? Czekamy na rozstrzygnięcie. Inwestycje

Street workout w Parku Broniewskiego? Czekamy na rozstrzygnięcie.

Komentarze