Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Rozbudowa ul. Uniejowskiej

Rozbudowa ul. Uniejowskiej

     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rozpoczyna inwestycję pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 479 ul. Uniejowskiej w Sieradzu etap II”. Zakres prac obejmie odcinek od wiaduktu na ul. Uniejowskiej do skrzyżowania ul. Uniejowskiej z ul. Sienkiewicza.

     W ramach zadania przewidziano: rozbudowę drogi wojewódzkiej, rozbiórkę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, rozbudowę skrzyżowań, rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 114671E ul. Składowej w obrębie skrzyżowania, przebudowę dróg gminnych nr 114592E ul Karola Józefiaka i nr 114699E ul. Torowej w obrębie skrzyżowania, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowę zatok autobusowych i postojowych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z skrzynkami rozsączająco - inflitracyjnymi wraz z przebudową rowu otwartego, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci elektroenergetycznych oraz przebudowę sieci teletechnicznej,

     Jeszcze w tym miesiącu plac budowy zostanie przekazany konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. oraz „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, które wygrały przetarg. Inwestycja zostanie ukończona w III kwartale 2024 r.

https://www.youtube.com/watch?v=G9BxqqRM904

Może Cię zainteresować

Prelekcja o Paryżu Krzysztofa Pietrycha w Filii nr 1 Kultura

Prelekcja o Paryżu Krzysztofa Pietrycha w Filii nr 1

Wojewódzkie eliminacje konkursu "Policjant Ruchu Drogowego" w Sieradzu Relacje

Wojewódzkie eliminacje konkursu "Policjant Ruchu Drogowego" w Sieradzu

Szkatułka karasnala Relacje

Szkatułka karasnala

Dzień Ziemi z językiem migowym - warsztaty balonowe Kultura

Dzień Ziemi z językiem migowym - warsztaty balonowe

Komentarze