Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Rondo ma imię

Rondo ma imię

Na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Sieradzu najwięcej emocji wywołał temat nowego ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, 3 Maja i Jana Pawła II, a dokładnie – nazwa tego ronda.

Czternastu radnych wystąpiło z propozycją, by nowe rondo na mapie Sieradza zostało nazwane imieniem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po dyskusji i poprawkach w uzasadnieniu uchwały ostatecznie 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 3 wstrzymało się od głosu, jeden zrezygnował z głosowania. Przegłosowana uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Na 44. Sesji radni podjęli także uchwały m.in. o zmianach w wieloletnim planie finansowym Miasta Sieradza oraz zatwierdzili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ul. Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną Miasta.

Może Cię zainteresować

Open Hair Festival. Zmiany w organizacji ruchu Komunikaty

Open Hair Festival. Zmiany w organizacji ruchu

Pierwsza taka przysięga W obiektywie

Pierwsza taka przysięga

Pamięci powstańców warszawskich Relacje

Pamięci powstańców warszawskich

Narodowsy Spis Powszechny 2021. Spisz się mobilnie Komunikaty

Narodowsy Spis Powszechny 2021. Spisz się mobilnie

Komentarze