Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Respondenci o targowisku

Respondenci o targowisku

Prawie 300 ankiet wypełnili mieszkańcy Sieradza, wypowiadając się na temat proponowanych zmian na targowisku przy ul. Targowej w Sieradzu. Zarządca – Przedsiębiorstwo Komunalne w Sieradzu - zamierza zainwestować i bardziej wykorzystać tradycyjne w naszym mieście miejsce do handlu. Najpierw jednak , wspólnie z Urzędem Miasta, zaproponowało mieszkańcom ankietę, by poznać ich zdanie na ten temat.
 
Respondenci mogli wypełnić ankietę w formie papierowej na targu i z takiej możliwości skorzystało 60. Ankietę w internecie, na stronie Sieradz.eu wypełniło 210 osób. Odbiorcy mogli wybrać spośród pięciu zaproponowanych rozwiązań lub zgłosić swój pomysł na wykorzystanie terenu do handlu przy ul. Targowej. Najbardziej respondentom przypadła do gustu propozycja dotycząca sprzedaży produktów ekologicznych oraz wyprzedaży garażowej dla mieszkańców. 18% głosujących wybrało możliwość zorganizowania przy ul. Targowej giełdy samochodowej, a 14% poparło pomysł oddania na jeden dzień targu młodzieży i organizacjom pozarządowym  na kiermasze i akcje charytatywne. Sporym powodzeniem cieszył się także pomysł „mody na nowo” czyli zorganizowania dnia wyprzedaży z szaf i wymiany ubrań. Tę propozycję poparło 12% respondentów.
 
Pomysły przedstawione przez mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę na etapie tworzenia programu funkcjonalno-użytkowego, a następnie dokumentacji projektowej. Zasadnym jest tak zaplanować inwestycję już na etapie koncepcji i projektu, aby przestrzeń spełniała w pełni swoją funkcję w przyszłości. Zorganizowanie form sprzedaży zaproponowanych w ankietach, które znalazły poparcie wśród mieszkańców, zostanie wprowadzone na tutejszym targowisku, niemniej jednak ich stałe funkcjonowanie zależne będzie przede wszystkim od wielkości zainteresowania przez strony handlu zarówno kupujących, jak i handlujących.
Spróbujemy zorganizować pilotażowo jeszcze, w tym roku, chociaż jeden z pomysłów, np. wyprzedaż garażową
– mówi Katarzyna Hess prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sieradzu.

Wśród nowych pomysłów przedstawionych przez mieszkańców w ankietach, przeważała propozycja zorganizowania dodatkowych miejsc parkingowych. Respondenci zwracali uwagę na fakt, że obecne dni handlowe we wtorek i piątek, powodują zakorkowanie ulic: Targowej, Wyzwolenia i Krakowskie Przedmieście. Dodatkowo utrudniają życie okolicznym mieszkańcom
Wśród nowych propozycji, które mogłyby przyciągnąć szersze grono odbiorców jest organizacja giełdy takiej jak jest organizowana w Kaliszu, ekologiczny ogród miejski, giełda kwiatowa czy kino samochodowe z prawdziwego zdarzenia.

Realizacja inwestycji – zmian na ul. Targowej czyli w naszej ocenie głębokiej modernizacji terenu targowiska w zakresie utwardzenia, odwodnienia i oświetlenia terenu, budowy infrastruktury towarzyszącej, tj. sanitariatów, parkingu i budynku gospodarczego wymaga w pierwszej kolejności wykonania projektu budowlanego i uzyskania wszystkich niezbędnych opinii oraz pozwoleń. Wykonanie robót budowlanych będzie wiązało się z zaangażowaniem znacznych środków finansowych, w związku z czym spółka będzie starała się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Niemniej jednak liczymy, że uda nam się zmienić przestrzeń targowiska przy ul. Targowej w ciągu najbliższych 2 lat. Najbardziej kluczowym elementem dla rozpoczęcia inwestycji jest sytuacja finansowa spółki i możliwość zaangażowania wolnych środków w realizację zadania. Nie ulega wątpliwości, że przestrzeń przy ul. Targowej wymaga zmian i unowocześnienia – mówi Katarzyna Hess prezes PK.

Może Cię zainteresować

Niepodległa do hymnu Inne

Niepodległa do hymnu

Sieradzki Wolontariusz Roku 2020. Dają cząstkę siebie... Relacje

Sieradzki Wolontariusz Roku 2020. Dają cząstkę siebie...

Szlachetnie... Relacje

Szlachetnie...

Budżet na 2021 rok przyjęty Rada Miejska

Budżet na 2021 rok przyjęty

Komentarze