Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Remonty dróg i chodników w 2021

Remonty dróg i chodników w 2021

Urząd Miasta Sieradza ogłosił przetarg na wykonanie remontów dróg gminnych i chodników na terenie miasta w 2021 r.

Zakres zamówienia obejmuje:
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi oraz bez obcinania uszkodzonych krawędzi,
- roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- skropienie ubytku emulsją asfaltową,
- remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej,
- regulację wysokościową studzienek dla kratek ściekowych,
- regulację pionową studzienek kanalizacyjnych,
- regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych,
- mechaniczne wykonanie koryta,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa z recyklingu materiałów betonowych frakcji 5/31,5,
- remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowej,
- remonty cząstkowe nawierzchni z destruktu,
- remonty cząstkowe krawężników,
- remonty cząstkowe nawierzchni chodników,
- remonty cząstkowe – przełożenie ścieków z elementów betonowych,
- miałowanie nawierzchni,
- naprawę przełomów,
- odnowę istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego,
- ścinanie poboczy przy pasach drogowych dróg gminnych.

Potencjalni wykonawcy mogą swoje oferty składać do 4 marca 2021 r. do godz. 10.00

Może Cię zainteresować

Przyjeciel nie problem - pomóż zaplanować populację psów i kotów - edycja 2021 Komunikaty

Przyjeciel nie problem - pomóż zaplanować populację psów i kotów - edycja 2021

XLII sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź Rada Miejska

XLII sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź

Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych Kultura

Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych

Budowa oczyszczalni zakończona Inwestycje

Budowa oczyszczalni zakończona

Komentarze